Şirket Profili

Tarihçe

Firma Adı    Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi    13.12.1991
Faaliyetler    İnşaat Sektöründe Her Türlü Altyapı ve Üstyapı İşleri

Vizyon

Büyüme ve gelişmeyi sürekli kılmak, sektörde ön sıralarda yer almak.

Misyon

Kaliteden asla ödün vermeden, çağdaş, optimum maliyetli çözümlerle projeleri, işi taahhüt edilen zamanda, kurallarına göre eksiksiz olarak teslim etmek. Sektöre farklı bir boyut getirerek, genç ve dinamik yapısıyla değişim ve yenilikleri işinin her alanına yansıtmak.

Bilgi Toplumu Hizmetleri için tıklayın.

AntYapı Ant Yapı San. ve Tic. A.Ş. www.antyapi.com.tr
AntKonut Ant Konut A.Ş. www.antkonut.com.tr
AntSite Ant Site Yönetim Hizmetleri ve Turizm A.Ş. www.antsite.com.tr
AntÇevre Ant Çevre Tek. Yapı San ve Tic. Ltd. Şti. www.antcevre.com
AntYapı Ant Teq - Technology Engineering Quality www.antteq.com
AntYapı Ant Yapı (UK) Limited www.antyapi.co.uk
AntYapı Ant Yapi U.S. Holding Corp. www.antyapi.us
AntYapı Ant Aspat www.antaspat.com

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız, Müşterilerimizin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun şekilde çalışarak mükemmele ulaşmaktır.

Politikamızın dayandığı Temel İlkeler:

  • Mükemmeli amaçlamak
  • Değer katmak için verimli bir şekilde çalışmak
  • Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek
  • Tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak
  • Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak
  • Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek
  • Taşeronlarımızla her fırsatta, sürekli gelişime yönelik olarak, karşılıklı kazanç yaklaşımı içinde işbirliği yapmak

Kalite Hedeflerimiz, Müşteri şikâyetlerini gidermek, yeniden çalışma ve onarım işlerini en aza indirmek, verimliliği artırarak maliyet azaltımını sağlamak ve bunu müşterilerimize yansıtmaktır.

Çevre Politikamız

İnşaat sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda üst yapı faaliyetleri gerçekleştiren 20 yıllık bir kuruluş olarak,

Çevre biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamaya yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz, gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

Etik değerlerimiz ışığında, uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirerek, ilgili taraflarla iletişim içinde olacağımızı, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında, doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasını, çevrenin korunmasını, eko sistem ve biyolojik çeşitliliğe zarar verilmemesini, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uyarak, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı, çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreye saygı ve bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılacağımızı, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

İş ile ilgili İSG risklerinin belirlenmesi ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak. Risklerin belirlenmesi aşamasında, fırsatların ele alınmasını sağlamak.

İSG hedeflerinin belirlenmesi, takibi ve ulaşılması için gerekli kaynakların sağlanması.

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve diğer şartlara uymak.

Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, çalışan temsilcileri vasıtasıyla danışma ve katılımı sağlamak.

Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

İnsan Kaynakları

Sizinle Bir Ortaklığımız Var

Arkamızda bize ve kendilerine inanan çalışanlarımız oldukça biz, gün geçtikçe çok daha büyük başarılara adımızı yazdırabiliriz. Çünkü biliyoruz ki sizin isteğiniz, bizimse tecrübemizin uyumlu bir ortaklığı var. Hep birlikte daha iyisini yaptığımızı görebilmek için güçlerimizi birleştiriyoruz.

Çalışanlarımız Bize Emanet

Ant Yapı'da çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği ilk sırada gelir. Onları hiçbir istisna göstermeden korumak ve şartlarını daha iyiye götürmek bizim sorumluluğumuzdadır. Çalışanımız için çalışma ortamının ilk sırada geldiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle koşullarımızı, her gün daha iyiye götürmek için çalışırız.

Takım Çalışmasına İnancımız Tam

İnşa ettiğimiz her proje kusursuz bir takım çalışmasının eseridir. Yeni olanın peşinden giden, her gün daha iyisi için çabalayan ve her durumda vazgeçmeden çözüm üreten çalışanlarımızla ortaya koyduğumuz bir güç var. İşte biz, her gün bu güçten aldığımız ilhamla çalışmaya devam ediyoruz, daha da büyük mutlulukları hep birlikte inşa ediyoruz.

Aramıza Hoşgeldiniz

Dünyanın en büyük 100 inşaat şirketinden birinde çalışacak ve kazandığımız her başarıda kendi emeğinizi ve gücünüzü göreceksiniz. Şimdiden aramıza hoşgeldiniz.

İş Başvurusu

Güncel CV'nizi insankaynaklari@antyapi.com adresine gönderebilirsiniz.