İŞ MODELLERİ

Eşsiz inşaat uzmanlığı ve profesyonel yönetim, müşterilerimize özel hizmet kalitesi sunmamızı sağlar.

Ortaklık seçenekleri

 • Genel yüklenici hizmetlerinin sağlanması

Roller

 • Müşteri: Kapsam, teknik gereksinimler ve zamanlamayı tanımlar.
 • Ant Yapı Grup Şirketleri: İnşaat sürecini yönetir, alt yüklenicilerle ilgilenir, kalite ve zamanlamayı kontrol eder.

Potansiyel ortaklar için avantajlar

 • Eşsiz inşaat uzmanlığı
 • Profesyonel inşaat yönetimi
 • Çözüm odaklı organizasyon
 • Etik, yetenekli ve müşteri odaklı vizyon
 • Maliyet, tasarım ve kalite arasındaki optimal dengeyi sağlama taahhüdü

Ortaklık seçenekleri

 • Belirli bir ücret esasına göre potansiyel bir projenin geliştirilmesi ve yatırım katkısı sağlanması

Roller

 • Proje sahibi: Projeyi başlatır, öz sermaye finansmanı sağlar.
 • Ant Yapı Grup Şirketleri: Projenin geliştirilmesini, proje finansmanını ve satışını yönetir, müteahhit ücreti alır.

Potansiyel ortaklar için avantajlar

 • Tutarlı gelir akışı
 • Uçtan uca varlık yönetimi
 • Pazarlama ve satış ile projelerin desteklenmesi
 • Zamanında proje teslim garantisi
 • Optimal ve uygulanabilir geliştirme konsepti

Yatırım ortaklarımıza, ayrıcalıklı piyasa talebi dahilinde elverişli kâr şartları ve risk paylaşımı sunuyoruz.

Ortaklık seçenekleri

 • Projeden/kârlardan bir pay karşılığında potansiyel bir ortağa ait arsanın geliştirilmesi

Roller

 • Arazi Sahibi: Arazi konusunda katkıda bulunur, kâr dağıtımına katılır.
 • Ant Yapı Grup Şirketleri: Öz sermayeye katkıda bulunur, projenin gelişimini, finansmanını ve satışını yönetir, kâr dağıtımına katılır.

Potansiyel ortaklar için avantajlar

 • Pazardaki en iyi geliştirme uzmanlığına erişim
 • Tam geliştirme kontrolünün ve yönetiminin müteahhitten temin edilmesi
 • Borç finansmanına erişim
 • Azaltılmış inşaat riskleri
 • Arazi kapitalizasyonunu azami seviyeye çıkarmak için eşsiz fırsat