ÇEVRE POLİTİKASI

İnşaat sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda 30 yıldır hizmet veren bir inşaat firması olarak, hayata geçirdiğimiz her projede ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi ilkelerini esas alıyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için;

  • Malzeme ve enerji kullanımında
  • Teknoloji seçiminde
  • Şantiyelerimizin kurulması ve çalıştırılmasında

Doğal kaynak kullanım israfının önlenmesi, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını amaçlıyoruz.

Tüm bunlarla beraber her yıl yeni hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Çevre ve insan sağlığının korunması konusunda teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vererek, sürdürülebilirlik anlayışını her zaman ön planda tutuyoruz.