İSG POLİTİKASI

Altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerimizi üst düzey kalite seviyesinde ilerletirken, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi bizim için göz ardı edilemez bir husustur.

İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alıyoruz.

  • İş ile ilgili İSG risklerinin belirlenmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
  • Risklerin belirlenmesi aşamasında fırsatların ele alınmasını sağlamak.
  • İSG hedeflerinin belirlenmesi, takibi ve ulaşılması için gerekli kaynakları sağlamak.
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve diğer şartlara uymak.
  • Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, çalışan temsilcileri vasıtasıyla danışma ve katılımı arttırmak.
  • Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.