Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Bilgilendirme Metni
Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıkların vermiş olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsat vesair iletilerin tarafıma çağrı merkezi, e-posta, MMS ya da SMS yoluyla gönderilmesini kabul ettiğimi, işbu formun altında yer verilen iletişim numaralarına ulaşarak gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkım olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim bilgilerin istatistik ve anket çalışmaları için kullanılabileceğini bildiğimi beyan ederim. Ayrıca burada paylaşmış olduğum kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum.

Aydınlatma Metni
“Ant Yapı San. ve Tic. A.Ş. işbu forma ulaşmanızı sağlayan işbu linkte paylaştığınız kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/II-c. maddesi kapsamında, ileride gerçekleşebilecek sözleşme ve/veya tarafımızca sunulabilecek diğer hizmetlerden haberdar edilebilmeniz amacıyla 10 yıl süre ile saklamaktadır. Bu sürenin ardından kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Ant Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve alt acenteleri ile Ant Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin grup şirketleri paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla Ant Yapı San. ve Tic. A.Ş.’ye başvurarak ya da kisiselveri@antyapi.com üzerinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.”