İSTANBUL TİCARET ODASI- KURUMLAR VERGİSİ/ TAKDİRNAME ÖZEL ÖDÜLÜ
1 January 2009