İSTANBUL TİCARET ODASI- KURUMLAR VERGİSİ/ TAKDİRNAME ÖZEL ÖDÜLÜ
1 января 2009