Page 7 - EQ 79.Sayısı
P. 7

Demirci Ustasını Selamlamak
                                                                5

                                  Sergideki eserler neler? Tümü sizin için ayrı bir yer taşıyordur,
                             Işık Sütunu
                                  ama içlerinden sizin için ayrı anlamları olanlar, en çok anlatmak
                                  istedikleriniz hangileri?
                                  Evet burada Faulkner’i hatırlamak lazım. Faulkner’i en çok üzen ve
                                  kızdıran soru ne yapmak istediğiniz sorusuydu. Serginin bütünlü-
                                  ğü içerisinden birilerini seçip öne çıkarmak izleyicinin sergiyle
                                  olan ilişkisini biraz kısıtlamak gibi gözükebilir. Ve buradaki belki de
                                  vurgulaması ve eksenini tayin etmesi açısından birkaç tane işten  SÖYLEŞİ
                                  söz edebiliriz. Bu mekânın içine yansıyan ışık kavramından yola
                                  çıkarak orada inşa ettiğimiz ve mekânla doğrudan diyaloğa geçen
                                  Işıklı Sütun belki sadece mekânla benim aramdaki ilişkiyi anlatıyor.
                                  Yer Sofra Gök Sofra, belki buradaki 30’lu yıllarda başlayan göçün
                                  yarattığı travmatik yapıyı ve o yolculuğun sonsuzluğa doğru ger-
                                  çekleştirdiği açılımı belki bir kaybolmayı anlatan bir iş olarak doğ-
                                  rudan doğruya buradaki hayatı yorumlayan, tartışan ve onu görsel
                                  bir dile dönüştüren belki bir göç anıtı diye de adlandırabileceğimiz
                                  bir plastik… Uzun Ayaklı İskemle, buradaki hayattan yola çıkarak
                                  çocukken tırmanmayı hep arzu ettiğim ama hiçbir zaman tırmana-
                                  madığım tandır iskemlemesinin yine benim tırmanamadığım bir
                                  boyuta taşınması ve onun farklı bir plastik dile dönüşmesi… Sona
                                  Gitti, bizim köydeki küçüklük arkadaşımızın evlatlık verilmesiyle il-
                                  gili bir proje, bir metafor…

                                  Baksı Müzesi aslında devasa müzelerin, küresel megapollerin
                                  yanında sizin de demiş olduğunuz gibi bir kafa tutma, bir baş-
                                  kaldırı. O kadar özgün ve içe işleyen bir tasarımı var ki, objeleri
                                  o kadar değerli ki! Böyle güzel bir müze kurmuş olmanın sırrı
                                  nerede? Yürekten kopmuş olmasında mı?
                                  Baksı bir adanmışlık projesi. Ve bir hayalle başlıyor. Aslında belki
                                  günümüz hayalleri dışlayan bir gün. Çünkü modernizmin bir proje-
                                  si var. Ve küreselleşmenin de bir projesi var. Onun için hayalleriniz
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12