Page 6 - EQ 79.Sayısı
P. 6

HÜSAMETTIN                      KOÇAN’DAN


            Göç ve Geçmiş Üzerine


              Bayburt’taki Baskı Müzesi’nin kurucusu
                 akademisyen sanatçı Hüsamettin
               Koçan’ın yıl sonuna dek açık kalacak
            kişisel sergisi Ayağımdaki Diken, ressamın
             yaşamöyküsünü çocukluğundan başlayıp
               göç yollarından geçerek dokunaklı bir
                       şekilde dile getiriyor.


  4

      Ayağımdaki Diken, Bayburt’un, yeni adıyla Bayraktar, özgün  sonucunda edindiğim bir duygu, bir etkilenme, bir deneyimi belki
      adıyla Baksı köyündeki ödüllü Baskı Müzesi’nin kurucusu siz  yaşamıma yayarak kendi içimden çıkarabileceğim, bedenimle ve
      Hüsamettin Koçan’ın 44. kişisel sergi olmasına karşılık, hayatı- algı dünyamla, belleğimle ilişki kurabileceğim bir sistem üzerinden
      nızdan ve göçten izler taşımasıyla bir ilk sergi gibi özel bir an- yürüdüm. Bu sergi, denebilir ki, aslında benim 70 yıllık kişisel dene-
      lam taşıyor diye düşünüyoruz. Serginin içeriğini ve önemini si- yimimin, bu coğrafyaya ait deneyimlerimin entelektüel bir bakış
      zin sözlerinizden dinleyebilir miyiz?         açısıyla yeniden yorumlanması ve üretilmesidir. Onun için bu anla-
      Haklısınız, bu sergi benim için 44. sergi, ama ilk sergi gibi de algı- mıyla hem geleneğe gönderme yaparken, aslında bütün sanat ha-
      lanabilir. Aslında bütün sergiler sanatçı için bir ilk sergidir. Çünkü  yatımdaki temel probleme işaret ediyor. Bu sefer bu gelenek anla-
      eğer sanatçı sorgulamayı sürdürüyorsa bu şu anlama geliyor. Her  yışının yerelleşmeyle ilgili bir boyutundan; coğrafyayı daha
      an bir yeniliği sanatsal kariyerinin bir aşaması olarak üretiyor. Bu  daraltarak yerel ve öznel bir gelenekten söz edebiliyoruz. Onun
      sergiyi benim bir bakıma Land Art diye de tasarladığım müzemin  için Baksı Müzesi’ndeki ilişki mekân kuran ve sonra mekân içinde
      içinde açma fikri bana ait bir öneri ve düşünce değildi. Çeşitli kay- anlatan bir ilişki. Ve müzenin içerisinde açtığımız sergi bir sessizlik
      naklar tarafından önerildi. Bu bina ve müze kompleksi için uğraştı- talep ediyordu benden. Çünkü hatırlayabilmek için sessiz bir alana
      ğımız 17 yıl içerisinde inşa ettiğimiz mekân ve çevre içinde sanatçı  açılmamız lazım. Belleğinizdeki ve etrafınızdaki bütün gürültüler-
      olarak da aynı zamanda bir rol alabilmek anlamlı olacaktı. Bunu da  den arındığınız zaman hatırlamanın kapısı oradan açılır. Yoksa bü-
      yaparken doğrudan doğruya belki yaşantıma yönelerek, yaşantım- yük gürültüler içerisinde büyük hayaller kuramazsınız. Hatta hayal
      dan bir anlamı buraya taşımak istedim. İsminden de belli olacağı  kuramazsınız. Hayal kurmak bir konsantrasyon meselesidir. Onun
      gibi Ayağımdaki Diken benim yaşantımdaki bir deneyimden gelen  için de bu sergide doğrusunu isterseniz bir sessizlik yaratarak hem
      bir çağrışımdı. Ayağıma batmış bir dikenle dört aylık bir yolculuk  benim hem de izleyicinin hayal kurmasına olanak tanımak istedim.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11