Page 8 - EQ 78.Sayısı
P. 8

6
          “Özlem Süer White gelinlik koleksiyonumuzda Milano ve Londra üzerinden
           hareket ediyoruz. Bu yıl ‘Blanche de Pera / 2018’ koleksiyonumuzdan
               eklektik ve bohem parçaları modaseverlerle buluşturduk.”                                  rında enstalasyon, performans, video-art gibi disiplinler kendini
                                  gösteriyor. Markalar artık bir defileden çok sanat performansı ger-
                                  çekleştiriyorlar. Garden of Simone koleksiyonumuzu buna örnek
                                  gösterebilirim. Özlem Süer House’da gerçekleşen bu performans-
                                  taki modellerle yapılan enstalasyonun görüntülenmesi, beraberin-
                                  de başka bir disiplinde sunumu getirdi…

                                  Türkiye olarak siz ve sizin gibi tasarımcılarla moda konusunda
                                  uluslararası platformlarda iddialı olabildiğimizi düşünüyorum.
                                  Siz Türkiye’nin dünyadaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
                                  Türkiye coğrafi açıdan olduğu gibi moda açısından da bir köprü
                                  görevinde. Doğunun batısı, batının doğusu… Dolayısıyla üzerimiz-
                                  den çok farklı enerjiler geçiyor ve bu tasarımlara, tasarımcılara ilgi-
                                  yi artırıyor. Günümüz moda sektöründe artık birçok marka Ortado-
                                  ğu’ya yatırım yapmaya başladı. İmaj açısından da bizlerden, yaşam
                                  tarzlarımızdan ilham aldıklarını söyleyebilirim.

                                  Uzun yıllardır Intercolor (International Committe of Coulour and
                                  Concept) Dünya Renk ve Konsept Birliği’ne 34color.ist adına Türki-
                                  ye’yi temsilen Ümit Ünal’la katılıyorsunuz: Bu kongre nasıl işliyor?
                                  İki yıl sonrasının renk trendlerinin belirlendiği konseyde dünyanın
                                  her yerinden katılımcılar, o yıl dünyada belirlenen bir destinasyon-
                                  da buluşuyoruz. Bu toplantılarda ortaya çıkan bilgileri ilgili sektör-
                                  lere  ve yurtiçi - yurtdışı üniversitelerde  akademik seminer ve
                                  workshop çalışmalarıyla aktarıyoruz. Tematik sunumlarda yapılan
                                  seminerler, fiziksel-duyusal renk bazlı atölye çalışmaları gelecek
                                  yılların renklerinin ortaya çıkmasında inovatif etkiler sağlıyor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13