Page 6 - EQ 78.Sayısı
P. 6

Neo-Romantizmin Star Modacısı
                   Özlem Süer
        Özlem Süer… Avant-garde, neo-romantik, deneysel, kavramsal ve disiplinler arası bir modacı… Akademisyen
         olarak da moda dünyasının içinde, dünyanın dört bir yanında defileler, performanslar ve enstalasyonlar
              düzenliyor, durmaksızın yenilikçi fikirlerle yeni koleksiyonlar ve etkinlikler üretiyor.


      Koleksiyonlarınızda beni en çok etkileyen el işini bu kadar mü- de tüm dünyada ve Türkiye’de farklı projelerde tasarımın ilgili
      kemmel kullanmanız ve moda tarihine bunca referans verme- tüm alanlarına ait profesyonel tasarımcılardan oluşan ekibimizle
      nizle birlikte böylesi çağdaş bir özgünlüğü yakalamış olmanız;  üretmekteyiz...
      kullandığınız materyalin dokusunu fotoğraflarda bile dokunulu-
      yormuşçasına hissettirmeniz... Siz kendi stilinizi nasıl tanımlı- Milano’da Sonbahar-Kış 2018 için “beyaz” temalı bir koleksiyon
      yorsunuz?                        sergilediniz. İstanbul Moda Haftası için hazırlamış olduğunuz
      Tasarımlarım dünya moda otoritelerince avant-garde, neo-ro- koleksiyonda ise siyah ağırlıktaydı, beyaz ile siyahı beraber de
      mantik, deneysel, kavramsal ve disiplinler arası olarak tanımlanı- kullandınız. Farklı renk olarak ise, az da olsa pudra pembesi
      yor… Gelmekte olanı keşfetme kaygısı, yeni yaşam biçimlerini ve  vardı. Farklı renkler farklı felsefelere mi karşı geliyor? Bu kolek-
      tüketici eğilimlerini takip eden tavrımızla, yenilikçi faaliyetlerle  siyonlardan kısaca söz eder misiniz?
      çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tasarım odaklı faaliyetlerimiz- Özlem Süer White gelinlik koleksiyonumuzda Milano ve Londra
                                  üzerinden hareket ediyoruz. Bu yıl “Blanche de Pera / 2018” ko-
  4                                leksiyonumuzdan eklektik ve bohem parçaları modaseverlerle
                                  buluşturduk. Natürel kesimlerin avant-garde dokunuşlarla buluş-
                                  tuğu koleksiyonda ana renk tahmin edebileceğiniz gibi beyaz
                                  oldu. Yarı-değerli taşları, tüyleri, üç boyutlu aksesuarları kullandı-
                                  ğımız koleksiyonumuz için dünyadan güzel geri dönüşlerini alıyo-
                                  ruz… Avant-garde ve Pret-a-Couture koleksiyonlarımızda “Red
                                  Carpet” ruhu birleşimi adına siyahlara da yer verdik. “Gare de
                                  L’est” adlı bu koleksiyonumuzun dünyadaki ilk destinasyonu Pa-
                                  ris oluyor. İlhamımızı da bu yolculuktan aldık.

                                  Web sitenizde halihazırda bulunan Avant-Garde Couture, Pret
                                  A Couture ve Hazır Giyim koleksiyonları ile Blanche de Pera ve
                                  Bloom gelinliklerden hangi parçalar daha çok ilgi çekiyor. Bun-
                                  lardan sizde özel yeri olanlar var mı?
                                  Farklı koleksiyonlarımızdaki birçok parça dünyanın farklı yerlerin-
                                  den övgüler alıyor. Örneğin Avant-Garde ve Pret A Couture par-
                                  çalarımızdan romantik dantellerin natürel kesimlerle buluştuğu
                                  katlı modeller ve bunların renk varyantları Orta Doğu’da büyük
                                  ilgi görüyor toplamda 38 noktada satıyoruz Orta Doğu’da… Blan-
                                  che de Pera ve Bloom koleksiyonları ise Avrupa’da İngiltere ve
                                  İtalya’da çok seviliyor. Bohem parçaların modernize yorumları bir-
                                  çok düğünde yer alıyor, aynı koleksiyondan büyük modeller ise
                                  Türkiye ve Orta Doğu’da büyük ses getirdi. Tüm bu koleksiyonlar
                                  için de yurtdışından aldığımız davetlerle defilelerimi, moda per-
                                  formans//enstalasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.

                                  Düsseldorf, Tokyo, Londra, Milano, Moskova, Paris ve Berlin
                                  gibi dünyanın önde gelen moda merkezlerinde defilelerinizin
                                  yanı sıra yaptığınız performans ve gösterilerle markanızı ve Tür-
                                  kiye’yi adeta bir kültür ve güncel sanat elçisi olarak temsil edi-
                                  yorsunuz. 21. yüzyılda ve geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde
                                  modayla sanat birbirine daha mı çok yaklaşıyor?
                                  Dijitalin hayatımızdaki önlenemez yükselişi, modanın eklektik ya-
                                  pısı sektörü interdisipliner kılıyor. Özellikle moda performansla-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11