Page 3 - EQ 78.Sayısı
P. 3

Komşuluk...      Komşuluk güvenmektir,                  Geçmişte sağlam temeller üzerine kurulu olan komşuluk kavramı,
      Komşuluk bir candan selamlaşmadır,           göç, hızlı şehirleşme ve modernizmin getirdiği basmakalıplar ne-
      Komşuluk bir sıcak gülümsemedir,            ticesi oluşan yeni yaşam kültürüne yenik düşmüştür maalesef…
      Komşuluk bir fincan kahvedir,
      Komşuluk bir avuç tuzdur,                Sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemli bir değer
      Komşuluk çat kapı gitmektir,              olan komşuluk kavramı üzerine toplumsal bilinç ve farkındalık
      Komşuluk ilaçtır, eczanedir,              oluşturmak önemli bir konudur.
      Komşuluk emanettir,
      Komşuluk bu topraklardaki köklerimizdir,        Bu sene bu konuyu işleyen ve 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında
      Komşuluk bizim en iyi mirasımızdır,           yer alacak 15. İstanbul Bienali’nin teması “iyi bir komşu” olarak  1
      Komşuluk paylaşmaktır…                 belirlendi. İstanbul Modern içinde yer alacak bu etkinlik büyük
                                  ölçekli heykeller, resim sergileri yanında ev ve mahalle kavramla-
      Çok uzun yıllar aynı mahallelerde komşuluk yapmış aileler ve  rına eğilen tarihi işler de yer alacak, kaçırmamanızı öneririz.
      fertleri aynı kültürden gelmiş olmanın avantajı ile nesilden nesile
      geçen çok güzel dostluklar kurmuşlar ve hala o günleri özlemle  Gayrimenkul geliştiricileri olarak bizler fiziksel olarak günümüzün
      anlatmaktadırlar.                    koşullarına uygun konutlar siteler üretirken, sizlerde bu sitelerde
                                  güzel komşuluklar oluşturmak adına sosyal faaliyetlerde bulunu-
      Büyük şehirlerdeki yeni mahalleler ve siteler çok çeşitli kültürler- yorsunuz, özellikle Site yöneticiliğini üstlenmiş arkadaşlara çok
      den gelmiş ailelerden oluşmakta ki bu güzel mozaik içinde çeşit- önemli görevler düşmekte ki onların büyük fedakarlık göstererek
      li dostluklar gelişmekte, Herkesin kültürüne saygı gösterdikten  gerçekleştirdikleri bu yöndeki olumlu çabalarının özellikle des- SUNUŞ
      sonra her şeyin çok kolay ve çok güzel olacağını düşünüyoruz. teklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırken…


      Özellikle çok göç almış büyük şehirlerin mesela İstanbul gibi  Tüm Ant Yapı dostlarına nesilden nesile geçen dostlukların kurul-
      metropollerin cazibesi de biraz da bu noktada gizli sanki… duğu “iyi bir komşu” ilişkisi içinde, huzurlu bir yaşam diliyoruz…

                                                       Mehmet Okay
                                                    mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8