Page 9 - EQ 77.Sayısı
P. 9

Ayasofya’nın her köşesi sembollerle doludur. Bazı mimarlar sem-
                                  bolizmi hedefler. Bazıları da biçim ve içeriği amaçlar, Sinan gibi.
                                  Selimiye yapıbilimseldir, sağlamdır. Ayasofya ise sağlam değildir.
                                  Yapılışından birkaç yıl sonra kubbesi çökmüştür mesela. Selimi-
                                  ye’ye bir mühendislik harikası demek gerekir, mimarlık değil.
                                  Ayasofya’da güzellikle faydalılık birleşmemiştir.
                                  Edirne’ye, İznik’e de sık sık kaçarım. Göbeklitepe de müthiştir.
                                  Mitos’tan Logos’a geçiştir. Şaheser yapıların kökeninde can kor-
                                  kusu ve inanç vardır. Ölüm korkusuna karşı ölümsüzlük kazan-
                                  mak için yapılmıştır bunlar. Gaziantep Mozaik Müzesi, Urfa Arke-
                                  oloji Müzesi de çok güzeldir.

                                  Bundan sonrası için projeleriniz neler?

                                  Üç tane kitap var tamamlanacak. İlki, Ayasofya hakkında. İkinci
                                  olarak, Mesnevi’nin ilk 18 beytinin şerhini yapacağım. Üçüncüsü
                                  ise bir şiir kitabı olacak.

                                  İlk şiir kitabınız yanılmıyorsam?

                                  Evet, ilk olacak.

                                  Gelecekteki diğer projeleriniz neler?

                                  Piri için Çanakkale, Bursa ve Gaziantep’i çekeceğiz. Seneye ise 1
                                  yıl off alacağım. Rize 10 yılda bir tarlaları dinlendirirler ya, yeni
                                  sözlere yer açmak için bir yıl yeni kitap projesi olmayacak. Ders-
                                  ler ve seyahatler devam edecek tabii…

                                  Çok teşekkürler…                      7

      da bunun örneği yok, coğrafi bir bölge için medeniyeti çoğul hal-
      de kullanmak yok. Batı kültürdür, Doğu medeniyet, Anadolu ise
      1000 medeniyet... Hafız, Şadi, Firdevsi… İran, edebiyattır. Ama
      Şiraz o kadar değişmiştir ki eskisine göre, bunu hissedebilmek
      çok zordur. Anadolu’da, tarihte 3 defa, Hititler, İyonya ve Ro-
      ma-Osmanlı (ayırmıyorum bu imparatorluğu) dünyanın önderliğini
      yapmışsa neden tekrar olmasın? Hamurumuzda var. Ama bağ-
      nazlık olmamalı, birlik ve bütünlük olunca gerçekleşir bu. Artemis                          SÖYLEŞİ
      de bizim, Pan da bizim, Apollo da bizim. Dışlayınca, Anadolu’nun
      potansiyelini tam kullanamıyoruz. Bağ kurmak gerek. Atatürk mu-
      azzam bir kişi, gelmiş geçmiş en entelektüel liderlerden biri, bir
      deha. Ama bu bizim Osmanlı’yı reddetmemizi gerektirmez. Eleş-
      tirelim, ama bilelim. Fatih Sultan Mehmed Roma’yı feshetmedi,
      hem Sultan hem Kayzer’im dedi. Eğitimimizde Homeros’un adın-
      dan söz edilir, ama İlyada ve Odyssea okutulmaz. Kur’an tam an-
      lamıyla öğretilmez. Anadolulu isek Farsça, Arapça ve Latince bil-
      meliyiz. Klasik kültürü öğrenmek gerek.


      Anadolu’da sizin için özel yerleri olan yapılar hangileri?
      Üniversitede, Fuad Köprülü hocamız Türk edebiyatındaki tüm
      eserleri terazinin bir kefesine koysanız, diğer kefeye de Dede
      Korkut koysanız, Dede Korkut ağır basar derdi. Benim için de
      Ayasofya ve Selimiye ağır basar tüm diğer Anadolu yapılarına.
      Düşünün, Ayasofya 1100 yılı kilise, 481 yılı cami olarak iki impara-
      torluğa hizmet vermiş. Dünya mimarlık tarihinin en anlamlı binası-
      dır. Burası müze olarak kalmalı, ama hayal edin bir… Kadir Gecesi
      halka açılsa ve Kur’an okunsa; Noel gecesi de Noel ayini burada
      yapılsa! Bu, bizi yüceltmez mi? Mavi Hümanizma’nın son temsilci-
      siyim ben. Halikarnas Balıkçısı’nın, Azra Erhat’ın. Tüm Anadolu
      medeniyetleri bizimdir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14