Page 8 - EQ 77.Sayısı
P. 8

mak gerekir, Heraklitos’u Efes’te… Hissetmeden yazamazsınız.
      Ders vermek de kitaptan kurtularak özgürleşmek, vergi ödemek
      demek benim için… Ekim-Kasım aylarında İstanbul’da çeşitli kül-
      tür merkezlerinde dersler veriyorum. Aralık’ta mutlaka Şeb-i
      Arus’a giderim. Ocak-Şubat-Mart’ta Kars’ta yaşarım. Soğuk iklime
      bayılırım. Güneşli ortamlarda düşünemem. Her şehrin dili vardır,
      her şehrin bir “en zamanı”. Karadeniz’e ya Mayıs ya Ekim’de, Ka-
      padokya’ya mutlaka Nisan’da giderim. Bir şeyi doğru yapmak ka- “27 YILDIR SENEDE EN
      dar doğru zamanda da yapmak gerekir. Ders verdiğim insanlar
      da benim programıma uygun olarak gelirler. Turist rehberliği ko- AZ 15.000 KM YAPARAK
      kartını bu nedenle aldım, bu seyahatleri legal kılmak için, yoksa  TÜM ANADOLU’YU
      bildiğiniz anlamda rehberlik yapmıyorum. Benim işim sevdirmek,
      ilginin o yere odaklanmasını sağlamak. Kimseyi götürmek olsun   GEZERİM. ANADOLU
      diye bir yere götürmem. İnsan o şehre âşık olmalı gördüğünde.  KÜLTÜR TARİHÇİSİYSEM
      Bunu amaçlarım. Dolayısıyla 27 yıldır senede en az 15.000 km
      yaparak tüm Anadolu’yu gezerim. Anadolu kültür tarihçisiysem  KöY KöY DOLAŞMALIYIM.
      köy köy dolaşmalıyım. Birkaç yılda bir de kitap yazarım. Yazarken  BİRKAÇ YILDA BİR DE
      tercih ettiğim yerler Bafa Gölü kıyısı, Çamlıhemşin yaylaları ve
      Kazdağları... Ama konu bir başka yerle ilgiliyse onu mutlaka ora- KİTAP YAZARIM. YAZARKEN
      da yazarım.                          TERCİH ETTİğİM YERLER
                                        BAFA GöLÜ KIYISI,
      Her şehrin bir “en zamanı” var dediniz. Sizce Haziran-Temmuz
      aylarının hangi şehirlerin, bölgelerin en zamanı?      ÇAMLIHEMŞİN YAYLALARI VE
                                         KAZDAğLARI...
      Her iki ay için de en uygun Kazdağları, Temmuz’da ise Karadeniz
      yaylalarını öneririm. Çamlıhemşin’de Pokut ve Elevit yaylaları, Art-
  6    vin Macahel yaylası.                          Konya Mevlana Türbesi Televizyon için hazırladığını belgeselleriniz de var…

                                  Evet, İz TV’ye belgeseller yapıyorum. Roma ve Osmanlı hamam-
                                  ları üzerine. Her Dem Banyo adıyla yayımlanıyor. Bir de Piri adlı
                                  bir app var, çok iyi işleyen bir uygulama. Edirne, Konya, Kars gibi
                                  şehirleri anlatıyorum. App’i açtığınızda ben yanınızdaymışım gibi
                                  adım adım geziyorsunuz benimle birlikte. Turkcell ve İş Bankası
                                  toplumsal sorumluluk projesi olarak yapıyorlar.

                                  Aynı yerleri dolaştığınızda her seferinde yeni bir şeyler öğreniyor
                                  musunuz?
              Kars Ani Harabeleri    pokut Yaylası, Rize
                                  Tasavvufta “Allah hayretini artırsın” derler. Ben Anadolu’da hâlâ
                                  hayret ediyorum, bitmiyor. Birlikte gezdiğim kişiler de çok sevi-
                                  yorlar gördükleri yerleri. Verginin manevi plaketi oluyor bu. Örne-
                                  ğin daha önceleri Kars’ta Ocak-Şubat-Mart aylarında 4000 kişi
                                  geliyordu. Bu yıl 81.000 kişi gelmiş! Haftada üç uçak inerken, artık
                                  günde dört uçak iniyor. Her şehir bir ülke gibi Anadolu’da. Dünya-
                                  nın neresinde var?
                                  Yurtdışında, Anadolu medeniyetlerinin yayılmış olduğu veya etki-
                                  lendiği Balkanlar ya da İran gibi yerlere de seyahatler yapıyor
                             Kapadokya
                                  musunuz?
                                  Birkaç kez yaptım, eski güvenlikli zamanlarında Suriye, Balkanlar
                                  ve babamın memleketi İran’a... Ama konuklarımla giderken Ana-
                                  dolu’daki seyahat konforu ve kalitesini bulamıyorum, dolayısıyla
                                  hep Anadolu’yu tercih ediyorum. Üstelik Anadolu’nun zenginliği
                                  karşısında tekdüze geliyor yurtdışı ülkeleri bana. Doğu medeni-
                                  yeti, Batı medeniyeti, Uzakdoğu medeniyeti deriz. Ama 12.000
                                  yıldır yoğrulan hamur için “Anadolu medeniyetleri” deriz, dünya-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13