Page 7 - EQ 77.Sayısı
P. 7

5 SÖYLEŞİ
      Mevlana, “Sufiyim, dervişim… Birileri bu sıfatları elde etmek için  sında köprü değildir. Köprü olsa geçilir gidilirdi. Anadolu’ya gelen
      uğraşırken, ben bunları bırakmak için canımı veririm” demiş. Ben  medeniyetler burada kaldı. Bir de bir “mozaik” lafıdır gidiyor. Mo-
      de eğitim hayatım boyunca öğrenmeye ve bilmeye, eğitimli insan  zaik “tessera” adı verilen küçük parçalardan oluşur. Bir parçayı
      olmaya odaklandım. Titrler ve sıfatlar beni hiç ilgilendirmez. Bin- çıkarın, boşluk kalır bütün mozaikte… Biz mozaik değiliz “ha-
      lerce dostum vardır. Çoğunun adını da bilmem, işini de… Gönül  mur”uz. Üstümüze bir parça eklenir onu hamura katar, yoğururuz.
      insanıyım. Benim için herkes candır, dosttur. Yaradan hiçbirimizi  Bir şey eklense de çıksa da hamur bütün kalır. Anadolu’yu öğren-
      isimlendirmez, sıfatlandırmaz. “Ya kulum” der her birimize. Fran- meyi bilmek gerekir.
      sız, Türk demez.
                                  Peki, Anadolu’yu köşe bucak gezme tutkunuz ne zaman başladı?
      Anadolu niye bu kadar önemli?              Derslerinizden ve Anadolu turlarınızdan söz edebilir miyiz?

      Doğu’nun en batısında, Batının en doğusunda bulunmakla birlik- Bilgiler alınınca verilmeli. Vergisi verilmeli. Bilgiler biriktiğinde ki-
      te Doğu’nun da Batı’nın da merkezi Anadolu’dur. Mimari, sanat,  tap yazmak istedim. Kitap için seyahat olmalı mutlaka. Her bilgi
      edebiyat, bilim hep Anadolu’dan çıkmıştır. Asla Doğu ile Batı ara- yerinde yazılmalı. Saint Paulus’u mesela mutlaka Tarsus’da yaz-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12