Page 3 - EQ 77.Sayısı
P. 3

ANADOLu vE TEvAZu...      Anadolu; binlerce yıllık tarihinde ne kültürler barındırmış ne me- Atalarımızın 1071 yılında girdiğimiz bu topraklarda Hazreti Mevla-
      deniyetlere ev sahipliği yapmış bir güzel coğrafya…   na, Hacı Bektaş-ı Veli gibi büyük tasavvuf düşünce âlimleri yetiş-
                                  tirmiştir ki burada tevazu ile ilgili aralarında geçen gerçek bir
      Anadolu medeniyetleri adı altında Hitit, İyonya, Roma, Osmanlı  hikâyeyi özellikle sizlerle paylaşmak istiyoruz.
      dönemlerinde doğusundan batısına tüm dünyaya birçok kez ön-
      derlik etmiş kutsal topraklar.             Bir adam kötü yoldan paralar kazanıp bununla kendisine bir inek
                                  alır neden sonra pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmak
      Biraz kabuğumuzdan çıkıp Anadolu’yu gezince görünce, neden  için bunu Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergâhına bağışlamak ister ki o
      herkesin gözünün bu topraklarda olduğunu biraz daha iyi anlıyor- zamanlar dergâhlar aynı zamanda aşevi işlemi görüyordu…
      sunuz.                                                       1
                                  Durumu Hacı Bektaş-ı Veli’ye anlatır ancak helal değildir gerek-
      Öyle internette sörf yaparak, dergilere, gazetelere bakarak anla- çesi ile bu isteği geri çevrilir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergâ-
      şılmıyor hissedilmiyor hele yanınızda Ali Canip Olgunlu gibi bir  hına gider ve aynı durumu Hz. Mevlana’ya anlatır, Hz.Mevlana ise
      dost (söyleşisi içeride) varsa her şeyi bir başka görüp adeta tarih  bu hediyeyi kabul eder.
      içinde yaşıyorsunuz, sizlere de bu kültür turlarını öneriyor ve de
      şiddetle tavsiye ediyoruz.               Adam aynı şeyi Hacı Bektaş-ı Veli’ye teklif ettiğini ama onun ka-
                                  bul etmediğini söyler ve bunun sebebini sorar.
      Bu sefer Kapadokya’yı böyle, başka bir göz ile gezdik ve daha iyi
      anladık ki Anadolu topraklarında daha çok gezip, görüp anlama- Hz. Mevlana şöyle der; “Biz karga isek Hacı Bektaş-ı Veli bir şahin
      mız gereken birçok şeyin var olduğunu…         gibidir, öyle her leşe konmaz. O yüzden biz bu hediyeyi kabul  SUNUŞ
                                  ederiz ama o etmez.”
      Otantik doğa yapısının yanında bu bölgede yaşayan medeniyet-
      lerin geliştirdiği yapılara bir de inşaatçı gözü ile bakınca hayretler  Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş-ı Veli dergâhına gider ve Hz.
      içinde kalmamak elde değil…               Mevlana’nın hediyeyi kabul ettiğini söyleyip sebebini Hacı Bek-
                                  taş-ı Veli’ye sorar.
      Özellikle düşmanlardan korunmak için binlerce yıl önce yapılan o
      dev yeraltı şehirleri inanılmaz yapılar…        Hacı Bektaş-ı Veli de şöyle der; “Bizim gönlümüz bir su birikintisi
                                  ise Hz. Mevlana’nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlay-
      Örnek Derinkuyu yeraltı şehri 2,5 kilometrekare alanda 18-20 katlı  la bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez.
      yüzlerce odası, mutfakları, kilerleri, banyoları, okulları, ibadethane- Bu sebepten dolayı senin hediyeni kabul etmiştir.”
      leri hatta hayvan barınakları olan ve özel aydınlatma ve havalandır-
      ma sistemleri geliştirilmiş müthiş mühendislik harikası diyebileceği- Fazla söze gerek yok…
      miz bir yapı ki bölgede buna benzer binlerce kişinin yaşadığı yeni
      yeraltı şehirleri keşfedilmekte ve turizme sunulmakta… İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının Anadolu insanın sade, ki-
                                  birden uzak, alçakgönüllü felsefesinin unutulmadan devam ettiri-
      Bugünlerde arsa bulmakta sıkıntı çeken biz inşaatçılar için de bu  leceği her güzel, iyi şeyin paylaşılarak artırılacağı bereketli, hayır-
      yapılar gelecek için ilham verecektir herhalde diye düşünüyoruz! lı bir ay olmasını diler, bu vesile ile tüm Ant Yapı dostlarının
                                  Ramazan Bayramı’nı kutlarız.
      Anadolu; yüzyıllarca mimarinin, sanatın, edebiyatın, bilimin mer-
      kezi olmanın yanında değişik dinlere, mezheplere ev sahipliği                  Mehmet Okay
      yapmış ayrıca çeşitli dini ve felsefi akımlar geliştirilmiştir.              mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8