Page 9 - EQ 76.Sayısı
P. 9

2017 Casa International’in ana temaları ve koleksiyonları neler?

      Mare Nostrum koleksiyonu, eski ve modernin en iyi yönlerini ku-
      caklayan keskin bir kimlik ifadesi arayışıyla, henüz haritalanma-
      mış bir alanı arayarak sınırları zorluyor. Akdeniz’in çoketnili ve
      çokkültürlü olmakla beraber farklı ve eşsiz kalmayı bilmiş yüzler-
      ce yıllık medeniyetlerine bir yolculuğu çağrıştıran koleksiyon,
      geçmişin kapsamlı mirasının taze ve gözüpek bileşimlerle füzyo-
      nunu temsil ediyor. Koleksiyondaki her parça benzersiz olmasına
      rağmen stilistik etkilerden yana zengin zamansız bir tasarımı ifa-
      de ederek diğerleriyle uyum içinde kalıyor. Sosyalleşeceğiniz ya-
      şama alanları ve yemek odalarından tutun mahrem yatak odaları-
      na dek bu sanatsal biçimde düzenlenmiş iç mekânlar eklektik,
      ama incelikle tasarlanmış tutarlı bir vizyon ortaya koyuyorlar.
        Mare Nostrum’un estetiği, Akdeniz havzasının canlı limanları ve
      pazarları boyunca karşılaştığınız kesintisiz bir evrim sürecinden
      doğuyor. Orada çok sayıda farklı insan ve farklı görünüm birbiriyle
      etkileşim içine giriyor; yüzyıllar içinde değişiyorlar ama kökleri ge-
      lenekte kalmayı sürdürüyor ve böylece stilistik ilhamlarla dolup
      taşıyorlar. Füzyonun duyusal özü de bu değil mi zaten? Bölgenin          Belfiore Koltuk
      zanaat ve el işlerine dayanan mükemmeliyeti üzerinde yükselen
      ve Casa International’in endüstriyel gücüyle ve tasarımda en son
      olan yenilikleriyle güçlenen bu yılın koleksiyonu geçmişe duyulan
      sevgi ve hayranlığı, bugünün yaşam biçimleri ve iyi yaşama duygu-            Belfiore Koltuk Antplato örnek ofiste
      sunu olağanüstü güncel bir kavrayışla birleştiriyor.

      Evlerinin ya da ofislerinin iç mekân tasarımı yapacak ya da ye-
      nileyecek olan EQ okurlarımıza önereceğiniz Casa International
      ürünleri hangileri?

      Casa için hazırladığım koleksiyonların tümünün ortak paydası, es-                         7
      neklikleri. Bir örnek vereyim, ama diğerlerine karşı haksızlık yap-
      mayayım, sadece bir örnek! Yeni Albarella koltuk koleksiyonu
      keskin ve ayırt edici geometrik çizgilerle belirleniyor. Estetik sağ-
      lamlığı ve simetrisiyle dikkat çeken etkileyici bir uyum sergileyen
      bir koltuk sistemi bu. Aynı zamanda da sofistike ve talepkâr ziya- rimleri rafine “ton-sur-ton” nüansları, farklı yüzel dokuları ve el
      retçiler için çok geniş olanaklar sunuyor. Aksesuarlarla entegre  yapımı detaylar gösteriyorlar.
      edilmiş çok sayıdaki esnek modülleri ev ya da ofis sahibine bek- Birbirini kesen dinamik geometrik figürler ve Ostia’nın dikkat
      lenmedik dengeli bir çeşitlilik sağlıyor.        çekici ahşap işçiliği hacimsel açıklığı yüzeye çıkarıyorlar. Desenli
        Temel ve zamansız formlar koleksiyonun geniş depolama ve  ahşap işçiliği yatay, dikey ve eliptik çizgileri ve dokusal çeşitlili-
      sergileme parçalarının belirleyici özellikleri. Gündüz ve gece  ğiyle göz dolduruyor.                SÖYLEŞİ
      alanları için ortaya çıkan geniş bir işlev yelpazesi sayesinde Mare  Ostia koleksiyonunun sehpalarının yatay bir yekpare taş özel-
      Nostrum’un yan sehpaları, dolapları, gardropları ve depolama bi- liği gösteren esas formu, temel yapım tekniğinden kaynaklanıyor:
                                   Kesilmiş, katlanmış ve sürekli olacak şekilde birleştirilmiş bir
                                  ahşap işleme söz konusu. Zarifçe işlenmiş bu uygulama koleksi-
                                  yonun tümünde rastladığımız incelikli zanaat ve tutkuyu örnekli-
                                  yor zaten. Geniş hacimli çekmeceler, sehpaların bu nadiren kulla-
                                  nılacak çıkıntılı yan panelleriyle kusursuz bir uyum içinde. Daha
                                  çok örnek verirdim ama, bu kadarı bile koleksiyonun benzersizli-
                    Barrafranca yemek masası
                                  ğini anlatmaya yetmez mi?

                                  Teşekkürler


                         Koleksiyondaki her parça benzersiz olmasına rağmen
                         stilistik etkilerden yana zengin zamansız bir tasarımı
                           ifade ederek diğerleriyle uyum içinde kalıyor.

                        Sosyalleşeceğiniz yaşama alanları ve yemek odalarından
                        tutun mahrem yatak odalarına dek bu sanatsal biçimde
                          düzenlenmiş iç mekânlar eklektik, ama incelikle
                           tasarlanmış tutarlı bir vizyon ortaya koyuyorlar.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14