Page 8 - EQ 76.Sayısı
P. 8

İyi bir ürün tasarımının esnek
           kullanımının onun zamansız

        niteliklerinden, ihtiyatlı zarafetine
        rağmen var olan çarpıcı kişiliğinden
        ve malzemelerinden kaynaklandığını
         düşünüyorum, ki Barrafranca’da

            bunların tümü mevcut.
                   Livenza konsol

      1965’te Hasan Kasan tarafından Ankara’da kurulmuş Casa Inter-
      national’in kreatif direktörüsünüz. İşbirliğiniz ne zaman başladı?
  6    Casa’nın genel ilkelerini kendi imzanızla ne kadar değiştirdiniz,  Barrafranca konutlar için tasarlanmış bir ürün, ama bir ofis atmos-
      yorumladınızı ya da yenilediniz? Sizin kretaif direktörlüğünüz al- ferinde diğer ofis mobilyalarıyla da pekala uyum gösteriyor. 21.
      tında bu firmanın tasarım yaklaşımından söz eder misiniz?  yüzyılda ofis ve ev tasarımının birbirine giderek daha çok yakla-
                                  şacağına dair görüşler var, siz bunlara ne ölçüde katılıyorsunuz?
      Kasan ailesini on yıllardır tanırım. Mobilya endüstrisi küçük bir
      dünyadIr! 2014-2015’te de güçlerimizi birleştirmeye ve yeni bir  İyi bir ürün tasarımının esnek kullanımının onun zamansız nitelik-
      ortaklık kurmaya cüret ettik. Firmanın geleneklerini kabul eder- lerinden, ihtiyatlı zarafetine rağmen var olan çarpıcı kişiliğinden
      ken uzun ve başarılı vizyonunu bugünün dinamizimi içine taşıma- ve malzemelerinden kaynaklandığını düşünüyorum, ki Barrafran-
      ya ve iç pazar dışına genişleme olanaklarını araştırmaya çalışan  ca’da bunların tümü mevcut. Bir iş yerinin dinamikleri ve taleple-
      bir dizi yüksek profilli mobilya tasarladım Casa International için.  rini içermeye başladıkça evin bir sığınak ve rahatlama yerinin
      2015’in Italia adını verdiğimiz başlangıç koleksiyonu içinde, geniş  ötesine doğru evrildiği trendine tanık oluyoruz kuşkusuz. Tasarla-
      mesafeler, insanı kendi içine çeken hacimler ve davet edici doku- dığım evlerin çoğunluğunda, ana yatak odasına (süitine) bağla-
      lar vardı. Dikkat çekecek ölçüde başarılı bir birliktelik ortaya çıktı.  nan bir kanat olarak bir home office ya da /ve bir çalışma odası
      Öyle ki üç adet ödüllü tasarımımız oldu: Positano kanepe, Belfio- bulunuyor. Ofis mekânları iş yerinin otomasyonuna ve dijital çağ-
      re koltuk ve Barrafranca masa… Benim heyecanlı yaratıcı duyarlı- da dijital olarak değişen iş modellerine göre küçüldüğü için bu-
      ğımla Casa’nın müşterisinin güzellik, konfor ve işlevsellik taleple- nun tersi de doğru.
      rine karşı gösterdiği şaşmaz saygı ve anlayış birleşmiş oldu. Ta
      başından bu yana işbirliğimiz, yaşanabilirliğin ön planda olduğu
      bir tasarım anlayışını gösteriyor.

      Son derece incelikli Barrafranca masanızla 2016 Yılın En İyi Ev/
      Yemek Masası ödülünü aldınız. Yeni ofis kompleksi Antplato’nun
      müteahhidi olarak Ant Yapı, bu masayı örnek ofislerini dekore
      etmekte kullandı, biliyorsunuz. Siz bize Barrafranca’yı nasıl an-
      latırsınız?

      Hem dikdörtgen hem de yuvarlak formlarda olan ödüllü Barraf-
      ranca masası, tasarımının özelliğini uyarıcı, dinamik bir görsel ritm
      dengesizliği ilüzyonu yaratan baza kısmıyla kazanıyor.
        Metal ya da ahşap ayakları veya deri kaplı ya da lake –zarifçe
      tasarlanmış kaplama desenli- tablalarıyla farklı formlarda mevcut
      olan Barrafranca masa Casa’nın gerçek anlamda taklit edilemez
      ve kendine özgü mobilya yaratma tutkusunun bir göstergesi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13