Page 3 - EQ 76.Sayısı
P. 3

EN kuTSAL güN;


      ANNELEr güNü      Şu dünyada anne sevgisinin yerini ne tutabilir? Annelik nasıl bir
      duygudur ki siz ne yaparsanız yapın, nasıl davranırsanız davra-
      nın size olan sevgisi asla değişmez. Böylesine özel bir insana,
      hiç değilse yılın bir gününü ayırmayı çok görmemeli, bu en kut-
      sal günde annemize olan sevgi borcunu ödemeye çalışmalıyız.
      Dergimizin arka sayfalarında, o da unutmazsak bir iki sayfa ha-
      tırlattığımız Anneler Günü’nü bu yıl ön yazıya almak istedik, dün-
      yanın en kutsal varlıklarına atfen…          30 yaşınızdayken bebek bakımı hakkında size akıl vermek istedi.
                                  “Artık bu ilkel yöntemleri bırak” diyerek teşekkür ettiniz.
      Yıllar öncesinden bir yazı; sanırım anneliğin ne kadar kutsal ol-
      duğunu çok iyi anlatıyor.               40 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın doğum gününü hatır-
                                  lattı. “Anne işim başımdan aşkın“ diyerek teşekkür ettiniz.
      Tabii ki hala sizinleyse!!!
                                  50 yaşınızdayken o çok hastalandı, hafta sonunda onu görmeye
      1 yaşındayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı. Bütün gece ağla- gittiğinizde mutlu oldu. Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu
      yıp onu uyutmayarak teşekkür ettiniz.
                                  söyleyerek teşekkür ettiniz.
      2 yaşınızdayken size yürümeyi öğretti. Size seslendiğinde oda- Derken bir gün…                  1
      dan kaçarak teşekkür ettiniz.
                                  O öldü.
      3 yaşınızdayken size özenle yemekler hazırladı. Tabağınızı ma-
      sanın altına dökerek teşekkür ettiniz.         O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa, o anda kalbinize
                                  bir yıldırım gibi düştü…
      4 yaşınızdayken elinize rengârenk kalemler tutuşturdu. Evin bü-
      tün duvarlarına resim yaparak teşekkür ettiniz.    Durun durun henüz bitmedi… Kısa bir hikâyemiz daha var.

      5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi. Gördüğünüz ilk ça- Evin telefonu sabaha karşı üç buçukta çaldı. Uyku sersemi adam
      mur birikintisine atlayarak teşekkür ettiniz.     telefonu açtı. Telefondaki ses annesine aitti. Telaşlandı, korktu.  SUNUŞ
                                  Başlarına bir şey mi gelmişti? Annesi, “ Nasılsın oğlum, iyi misin?”
      6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü. Sokaklarda “ GİT- diye sordu. Oğlu şaşkın bir ifadeyle “İyiyim anne hayırdır bir şey mi
      MİYCEEEEEEEM” diye ağlayarak teşekkür ettiniz.
                                  oldu, siz iyi misiniz?” dedi. Annesi “Biz iyiyiz, bir şeyimiz yok, sade-
      7 yaşınızdayken size bir top hediye etti. Komşunun camını kıra- ce sesini duymak istedim” dedi. Oğlu da “ anne bunun için mi ara-
      rak teşekkür ettiniz.                 dın, saat sabahın üç buçuğu , yarın da konuşabilirdik” deyince;
                                  annesi de “rahatsız mı ettim oğlum?” dedi. Oğlu “evet anne rahat-
      9 yaşınızdayken size dualar öğretti, siz her seferinde unutarak  sız ettin” deyince; annesi “ 30 sene önce sen de beni bu saatte
      teşekkür ettiniz.                   rahatsız etmiştin, doğum günün kutlu olsun!”

      11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya götürdü. “Sen bi- Eğer hala sizinleyse, şimdi onu her zamankinden daha çok sevin…
      zimle oturma” diyerek teşekkür ettiniz.
                                  Şimdi yanımda olsan, boynuma sarılsan, öpsem, koklasam, hiç git-
      12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi isteme- mesen, yanımdan ayrılmasan, ama…
      di. O evde değilken hepsini izleyerek teşekkür ettiniz.
                                  Dememek, pişman olmamak için bu değerli varlıklara sadece o
      19 yaşınızdayken okul masraflarınızı karşıladı, sizi arabayla kam- günü değil, yılın her gününü Anneler Günü gibi yaşatın, sarılın
      püse götürdü ve eşyalarınızı taşıdı. Arkadaşlarınız alay etmesin  öpün, koklayın…
      diye kampüs kapısında vedalaşarak teşekkür ettiniz.
                                  Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarken, hayatta olmayanların
      22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı. Av- da huzur içinde yatmalarını diliyor, rahmetle anıyoruz.
      rupa seyahati için para isteyerek teşekkür ettiniz.

      25 yaşınızdayken düğün masraflarınızı karşıladı, sizin için hem
      mutlu oldu hem çok duygulandı. Siz dünyanın bir ucuna taşına-                  Mehmet Okay
      rak teşekkür ettiniz.                                   mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8