Page 14 - EQ 76.Sayısı
P. 14

Sosyal Sorumluluk Deyince: Fraser
      Place Anthill & Antasya Istanbul

      FrAser plAce Anthill & AntAsYA ıstAnbul , yeni dünyada yeni
      sosyal sorumlulukları hiç ihmal etmeyen, elinden geleni ardına
      koymayan bir kuruluş. Mart ayında da bunun örneklerini yaşadık. 8 Mart  Yeni Web Sitemizle
      Dünya Kadınlar günü Anthill ve Antasya bünyesinde şenliklerle  Huzurlarınızdayız!
      hatırlandı. Öte yandan, 2007 yılında Avustralya’da binlerce kurum ve
      milyonlarca insanla birlikte sembolik yapıların ışıklarını bir saatliğine  Ant YApı yeni seneyi yepyeni bir web sitesiyle karşıladı. Londra’daki
      kapatarak, iklim değişikliğiyle mücadele için tüm dünyaya mesaj  ofisimizle ve ABD’deki iki ofisimizle, ve yeni şirketlerimizle giderek
  12    vermesi uygulaması olan Earth Hour da unutulmadı! 10 senedir  genişleyen bir aileyiz artık! Tüm bu şirketlerimize yaraşan bir
      sürdürülen gelenek uyarınca 25 Mart tarihinde 20:30-21:30 arası gerekli  altyapıyla, yepyeni bir anlayışla kurduğumuz web sitemizi ziyaret
      ışıklar yakılıp diğer bütün ışıklar kapalı kaldı. Ayrıca Frasers Hospitality,  etmenizi öneririz. www.antyapi.com
      global olarak Mart 2017’yi Çevre Sorumluluk Ayı ilan etti. Biz de bu
      kapsamda çevredeki çöpleri topladık. Frasers Hospitailty’yi gösterdiği  Radisson Blu Hotel Istanbul
      duyarlılıklardan ötürü kutlarız!
                                   Asia’ya Cam Geri Dönüşümüne
                                   Katkı Ödülü!

                                   rAdisson blu hotel ıstAnbul AsiA , Ataşehir Belediyesi’nin
                                   düzenlediği cam geri dönüşümü kampanyasında dereceye girerek
                                   için 15 Ocak Çarşamba günü Ataşehir’de gerçekleşen ödül törenine
                                   davet edildi. Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de bizzat katıldığı
                                   törende plaketini aldı. Otelin sosyal sorumluluk alanındaki bir başka
                                   girişimi de 25 Mart tarihinde Earth Hour uygulamasına katılması ve
                                   20:30-21:30 arası gerekli ışıklar dışında diğer bütün ışıkları
                                   kapatması oldu. Kutlarız!


                       fraseranthillistanbul
                       fraseranthill
                       fraseranthill                       fraserantasyaistanbul
                                                  radissonbluhotelistanbulasia
                       fraserantasya
                                                  RadissonBluAsia
                       fraserantasya
                                                  radissonbluasia
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19