Page 9 - EQ 75.Sayısı
P. 9

Yaptığım her mücevher ve obje
                                     tektir, biriciktir. Seri üretim asla

                                    söz konusu değildir. Ben herkesin
                                      birbirinin aynı mücevherleri
                                       takmasına bir türlü akıl sır

                                     erdiremem. Bir dolaşıyorsunuz,
                                    iki adım ötede bir başka mağazada
                                      aynısı satılıyor. Mücevherin
                                          doğasına aykırı.                                  Oluyor, ama hiçbir zaman yapmış olduğum ürünün aynısını yap-
                                  mam. Bir düğünde gelinin üstünde gördükleri mücevherleri iste-
                                  yenler oluyor bazen. Saygısızlıktır bu. Zaten birçok müşterim, bu-
                                  nun yazılı anlaşmasını bile yaparlar. Yaptığım her mücevher ve
                                  obje tektir, biriciktir. Seri üretim asla söz konusu değildir. Ben her-
                                  kesin birbirinin aynı mücevherleri takmasına bir türlü akıl sır erdi-
                                  remem. Bir dolaşıyorsunuz, iki adım ötede bir başka mağazada
                                  aynısı satılıyor. Mücevherin doğasına aykırı.

                                  Son koleksiyonlarınızda neler var? Sanat eserleri de ürettiniz…
                                  Mesela Betül Çankara’nın resimlerine mücevheri dahil edip ser-
                                  giler açtınız. Yakın gelecek için planladığınız yeni projeler neler?

                                  Dediğim gibi bizim işimizde gizlilik, mahremiyet esas. Neler üze- 7
                                  rinde çalıştığımı söylemek istemem.

                                  AvoStil’i sizden sonra yaşatacak ustalar yetişiyor mu? Aileden bu
                                  işi sürdürecek kişiler olacak mı?

                                  Yeğenim var, diğer tüm çalışma arkadaşlarıma da her şeyi öğreti-
                                  rim. Hiçbir şeyi saklamam. Heyecanla öğretirim. Hatta öğretmek-
                                  ten özellikle zevk alırım.

                                  Motosiklet kullanıyorsunuz… Outdoor aktivitelerine meraklısı- SÖYLEŞİ
                                  nız… Klasik otomobi tutkunusunuz… Bunlar sizi dinlendiriyor mu?

                                  Evet, masa başında geçen onca saatten sonra doğada kendimi
                                  özgür hissediyorum, üstelik doğadan ilham alıyorum. Olmazsa
      Müşterileriniz arasında kraliyet aileleri mensupları, Hollywood  olmaz hobiler bunlar.
      yıldızları, pop şarkıcılarının var olduğu biliniyor. Mesela yüzyılın
      en önemli törenlerinden Prens Williams ile Kate Middletone’un  Şubat ayı sevginin dile geldiği bir ay, aşk temalı mücevherleriniz
      düğününde Kraliçe Elizabeth sizin imzanızı taşıyan şapka for- var mı?
      munda bir broş takmıştı. Japonya İmparatoriçesi, Beyonce, Jen-
      nifer Aniston ve Elizabeth Taylor’un da sizin mücevherlerinize  Sevdiğiniz kişiye mücevher hediye etmek, zaten sevginin en gü-
      düşkün olduğu söyleniyor. Siz ser verip sır vermiyorsunuz, mü- zel göstergelerinden birisi… Bazı temalar kendiliğinden oluşuyor,
      cevherlerinize sahip olan kişilerin adlarını söylemiyorsunuz. Peki,  ama hiçbir zaman önce bir tema belirleyip ona göre çalışayım
      iyi bir tasarruf yapmış yüksek orta sınıftan kişilerin ulaşabileceği  demiyorum. İsteyen gelsin, baksın…
      koleksiyonlarınız var mı?
                                  Gelecek için hayalleriniz var mı? Bir gün emekliye ayrılmayı düşü-
      İsim vermiyorum tabii, ama bilen biliyor, basına yansıyor çoğu.  nüyor musunuz?
      Reklam yapmak hoşuma gitmiyor, işlerin kendisi konuşsun istiyo-
      rum, müşterilerimin mahremiyetine saygı duyuyorum. Tabii ki  Sağlığım elverdikçe, ömrüm sona erene dek çalışmak istiyorum,
      daha mütevazı parçalar da yapabilirim, dileyen gelsin ve ne iste- emekliliği hiç mi hiç düşünmüyorum. Daha öğreneceğim, yapaca-
      diğini anlatsın, daha uygun bütçelerle de çalışıyorum. ğım çok şey var… Birikimimi aktarmayı, öğretmeyi özel olarak çok
                                  seviyorum, bir okul açmayı hayal ediyorum.
      Sizden başkalarında gördükleri mücevherlerin aynısını isteyenler
      oluyor mu?                       Çok teşekkürler
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14