Page 6 - EQ 75.Sayısı
P. 6

4
                       Haute Couture


                 Mücevherlerin Ustası          Kapalıçarşı’da yetişmiş, ünü ve başarısı sınırlarımızı aşmış uluslararası bir marka, Avedis Kendir...
           Milli gururumuz! Her biri benzersiz olarak tasarladığı mücevherler yönetici ve kraliyet ailelerinden
        Hollywood yıldızlarına dek Türkiye ve dünya jet sosyetesinin üzerinde. 40 yılı aşan bir süredir mücevherlerin
           yanı sıra kuran mahfazaları, tespihler, maketler, bastonlar gibi objelere de imza atan Kendir bize
                   ArtAvo olarak adlandırdığı stilini ve yaşam felsefesini anlattı.
      Kapalıçarşı geleneğinden öğrendiğiniz kusursuz tekniği 40  hatlar söz konusu. 19. yüzyılı belirleyen Victoria Çağı ise yine ışıl-
      yılı aşkın bir süredir çalışarak her gün daha mükemmelleştiri- tılı bir dönemdi ve fiyonklar, kadınsı hatlar, romantizm ile doğaya
      yorsunuz. Ama bizce sizin asıl ayırt edici özelliğiniz, yetkin bir  dönüşü kapsıyordu. Osmanlı sarayından tabii ki esinleniyorum,
      teknikten daha ileri gidiyor. Geleneği yorumlayarak zanaatın  mükemmel mücevherler yapılmış saray için. Saray gizemini ve ih-
      ötesine geçiyor ve kendinize özgü bir stile sahip oluyorsunuz.  tişamını da yansıtıyorum. Doğanın gösterişli ve ışıltılı bir tarzda
      Victorian, Art Déco, Art Nouveau ve Osmanlı tarzlarının karışımı   yorumlanması olarak tanımlayabilirim AvoStil’i.
      AvoStil’den söz ediyorsunuz. Okurlarımıza esinlendiğiniz tarzları
      da kısaca anlatarak kendi stilinizi tanımlayabilir misiniz? Çalışma mekânınızda bulunan kütüphaneden belli ki çok okuyor
                                  ve araştırma yapıyorsunuz. Kapalıçarşı zanaat sahnesinde az
      Aslında en çok 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında etkili olmuş  rastladığımız bir özellik değil mi, bu?
      Art Nouveau’yu ayırt eden bitkisel kıvrımlarından etkilendiğimi
      söyleyebilirim. Doğa, vazgeçilmez ilham kaynağım. Doğayı yo- Bugün için belki doğru dediğiniz… Ama kırk küsur yıl önce çırak-
      rumlayışımda ise genellikle Art Nouveau’da olduğu gibi zarif kıv- lığa başladığımda Kapalıçarşı geleneği bambaşka bir ekoldü. Sa-
      rımları tercih ediyorum. 1925’ten itibaren 1950’lere dek etkili ol- rayları besleyen bir yerdi burası, biliyorsunuz, bu imparatorluk
      muş Art Déco’da ise gece hayatının ışıltısı ve daha geometrik  mirasının hâlâ hissedildiği bir dönemde yetiştim. Cumhuriyet ön-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11