Page 3 - EQ 75.Sayısı
P. 3

DEĞİŞİM…

      “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” diyor MÖ 500’lü yıl- rek kayıtsız kalmayıp bizler de ülkemiz adına çalışmalarımıza hem
 C
      larda Efes’te yaşamış olan filozof Herakleitos…     yurt içinde hem de yurt dışında devam ediyoruz.
 M
 Y
      Dünya büyük bir değişim içinde ve bizler de her anlamda, her  Yurt içinde Manzara Adalar projemiz 2018 yılı teslim hedefi ile  1
      alanda bir şekilde bu değişimi yakalamaya veya ayak uydurmaya  tüm hızı ile devam ederken Ümraniye’deki TFKB binasını teslim
 CM
      çalışıyoruz.                      ettik. Ve bu aralar Antplato projesinin de teslimlerine başlıyoruz.
 MY
                                  Tabii ki değişime ayak uyduran yepyeni projeler için hazırlanıyo-
 CY
      Her ne kadar 1899 yılında Amerikan patent başkanı enteresan bir  ruz; bunları da çok kısa sürede sizlerle paylaşacağız…
      sözle; “Dünyada icat edilecek her şey icat edildi” dese de, bugün
 CMY
      yeni dediğimiz birçok şey kısa bir süre sonra eskiyor ve çöpe atılıyor.  Bitmiş, teslime hazır Anthill, Antteras ve Antasya projelerimizde
 K
      Değişim çok ama çok hızlı… 70 yıllık karbüratörlü arabalar 7 yılda  son kalan az sayıda konut için GYODER kampanyasına katıldık ve
      enjeksiyonluya geçti. 50 yıllık plak piyasası 5 yılda CD piyasasına  %20 peşin 240 aya varan çok özel ödeme - kredi koşulları belirle-
      döndü ya da faksların, mektupların yok olup e-maillere  geçme- dik. Tüm Ant Yapı dostlarına bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyoruz.
      miz gibi…                                                      SUNUŞ
                                  Son olarak yurt dışında Rusya’da birçok proje ile faaliyetlerimize
      Kısaca değişimin doğal ve gerekli bir süreç olduğu yadsınmaz bir  devam ederken değişim ihtiyacı gereği biraz daha batıya yönel-
      gerçektir ki bunun en güzel örneklerini doğada bulabiliriz. Örnek  dik ve İngiltere-Londra ile Amerika-Miami-New York şehirlerinde
      olarak tırtılın dut yapraklarını kemiren obur, halsiz yavaş sürüngen  mobilize olarak çok prestijli işlere başladık; artık bayrağımızı ora-
      bir halden harika renkli bambaşka özelliklere sahip uçan kelebe- larda da dalgalandırmaya başladık ki bu projeler ile ilgili her ge-
      ğe dönüşmesi gibi…                   lişmeyi EQ’da sizlerle paylaşacağız.

      Şirketler için de aynı şey geçerli. Bir araştırma 1917 yılında dünya- Yaşamın; büyümek, gelişmek, değişmek, ilerlemek ve hedeflere
      nın 100 büyük şirketinden bugün ayakta kalanların sayısının 15  ulaşmak olduğu felsefesinden yola çıkarak, tüm Ant Yapı dostları-
      olduğunu gösteriyor ki 85 büyük firma değişime ayak uydurama- na yaşamları boyu sağlıklı ve pozitif bir değişim süreci diliyoruz.  
      dıkları için iflas etmiş ya da satılmışlardır.
                                                       Mehmet Okay
      Dünyada ekonomik, sosyal, politik birçok değişim yaşanırken bu               mokay@antyapi.com
      değişime ayak uydurmanın işin doğası gereği olduğunu düşüne-
   1   2   3   4   5   6   7   8