Page 17 - EQ 75.Sayısı
P. 17

UMUT (SON KITA)                        UMUT BİR KUŞUN KANADINDA


      “İşler, atom reaktörleri, işler,                Amansız sıkar karanlık Üzerine üzerine gelir bulutlar.
      yapma aylar geçer güneş doğarken                Sarar seni çaresizlik
      ve güneş doğarken hiç umut yok mu?               Ne uzaktan ne yakından
      umut umut umut … umut insanda.”                Duyulmaz çığlıkların.
      NAzIM HİKMET                          İçinde çalkalanır isyanların.
                                      Hayallerinin dışında yasarsın.
                                      Rol çalıp başkalarından
                                      Başkalarını oynarsın.
                                      Ben kimdim?
                                      Sorusu belirir de
                                      Dökülemez dudaklarından
          Üzülme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda     Kırılır!
          yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara     Kırılır!
          bulutlardan çıkar.                   İçinde kalır,
                                      Amansızlığın gözlerindedir.
          MEvLANA CELALEDDİN-İ RuMİ
                                      Okunamaz, yazılamaz, anlatılamaz.
                                      Ufalana ufalana siner.
                                      Her acı her fırtına kendi koyunda diner.
                                      Zaman süzülür avuçlarımızdan
                                      Ardımıza yığılır.
                                      Ve umut bir kuşun kanadında çırpınır.
          DELİ KIZIN TÜRKÜSÜ (I. BÖLÜM)
                                      FAzIL HüSNü DAğLARCA
          SABAhLEYİN
                                                                15
          Karayı kaldırın mavi koyun umudumu yitirmedim
          Beni çağırın gülümserken uykunun bir yerinde
          Eliniz beyazken uzatın isterim             BAŞKA YARINLAR
          Karayı kaldırın sevgi koyun umudumu yitirmedim
                                      Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin,
          Ben ışıklar konfetler bayramlar istemem        bugün dudağında başka bir tad var,
          Uzanmışım gölgeliğe bir başıma             boyunda başka bir yücelik.
          Şu uzaktan tükenmez yalnızlıktan            Bugün kırmızı gülün bir başka daldan.
          İçten içe ürküyorum ama                Ayın gökyüzüne bugün sığmamış.            ŞİİR
          Böyle de iyiyim                    Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş.
                                      Hangi yanından kalktın bu sabah, söyle,
          Siz dayanılmaz bir “Günaydın”sınız           bir başka kavga var dünyada senin yüzünden,
          Sabah sabah insanı ayağına getiren           dünyada bir başka gidiş.
          Hiç yoktan dünyayı kendini sevdiren          Biz senin gözlerinden gördük
          Siz çocuk ağızlı bir “Günaydın”sınız          arslanlara meydan okuyan o ceylanı,
                                      Başka bir ovası var o ceylanın bugün
          Çocuk ağzınızla biraz daha durun            iki cihandan da dışarı.
          Gittiğinizde güz gelmiş olacak             Seven insanın ayağı mı yok,
                                      işte ona ölümsüzlük kanadı.
          Güz gelirken bir yanı kara sevdalarla         Yukarlarda onunla uçar gider.
          Avcumda bu yavru kuş varken tedirgin          Gözlerinin denizinde onu arama.
          Sizde tutunacak yaslanacak kollar           O inci bir başka denizde.
          Biraz daha durun biraz daha              Bakarsın bugün sever bu yürek,
          Karayı kaldırın mavi koyun umudumu götürmeyin”     yarın sevilir bakarsın.
                                      Yüreğimin özünde başka yarınlar var.
    Ballon Girl-Banksy-Annie Dalton                   MEvLANA CELALEDDİN-İ RuMİ (TüRKçESI: A. KADIR)
          GüLTEN AKIN
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22