Page 8 - EQ 74.Sayısı
P. 8

birlikte eğlenerek, mutlu olarak üretmek hoşuma gidiyordu. Okulda
      bir hocamız bir tiyatro oyunu yapmak istedi, birlikte bir iş çıkarmanın
      mutluluğuna ortak olmak üzere onlara, nasıl diyeyim, “ayak işleri”-
      ni yapmayı teklif ettim. O zamanlar daktilo, var, metinleri daktiloya
      çekmeyi, perdeyi açıp kapamayı filan… Bir gün hocam, “Gel sen de
      bir dene, şu rolü oyna”, dedi. Baktım ben bu işi yapıyorum ve zevk
      alıyorum. Okulu bıraktım ve DTCF Tiyatro bölümüne girdim.

      Hayat arkadaşınız Gamze Kılınç ile orada mı tanıştınız?
      Gamze’yi tanıyordum daha öncesinden. Bir alt sınıftaydı o. Birlikteli-
      ğimiz daha sonra oldu ama.

      Sonra Antalya’ya gittiniz, değil mi?
      Evet, devlet tiyatrolarında, kurumsal bir yapının içinde olmak isteme-
      dim. Tiyatronun hükümetler ya da kurumlar aracılığıyla yapılamaya-
      cağını düşünüyorum. Bunu yapan arkadaşlarıma büyük saygım var,
      çok iyi oyuncular, çok iyi işler yapıyorlar ama benim için tiyatro öz-
  6    gür, bağımsız olmalı. Birbirini tanıyan, seven, yalnızca işi değil hayatı
      paylaşan insanların yaptığı bir şey olmalı. Ben bunu mutlu-toplumcu  alıp vermek çok hoşuma gidiyor. Oyunculuk öğretirken iyi insan ol-
      bir hayat diye tanımlıyorum. Bir tür kabile hayatı içinde olmayı sevi- mayı öğreniyoruz, birbirimizi geliştiriyoruz.
      yorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek üzere 1993 yılında Antalya’ya bir
      taşra tiyatrosu kurmaya gittim. Harika bir deneyimdi. Bir halk konser- Öyle gözüküyor ki hayat arkadaşınız Gamze Kılınç ile birlikte-
      vatuarı oldu. Her yaştan, her meslekten kişinin katılabileceği, düzenli  liğinizde de böyle bir ekip duygusu var. Oyunculuk, senarist-
      ve ağır disiplinli bir oyunculuk eğitimi alacağı ve birlikte oyunlar çı- lik, yönetmenlik, oyuncu eğitimciliğinin yanı sıra menajerlik,
      karacağı bir ortamdı. Gamze de yanımdaydı. Bir aile ocağı kurduk.  cast direktörlüğü de yapıyor Gamze Hanım?
      İsim vermeyeyim, ama şu anda reytingi çok yüksek olan çok sayıda  Evet, baktık ki Gamze bu işleri çok iyi biliyor, sonunda menajer ol-
      iyi oyuncu orada yetişti. Birbirimize destek olduk, kusurlarımızı acı- maya onu biz dostları teşvik ettik. Hangi role kimin uygun olduğunu,
      masızca eleştirdik, içimizdeki potansiyeli açığa çıkarmada yardımcı  kimin kim ile iyi çalışabileceğini çok iyi bilir o. Bu konularda bir so-
      olduk. Benim için tiyatro bir kişilik inşasıdır. Kolektif çalışmayı çok  rumuz, sorunumuz olduğunda hepimiz ona giderdik. Hiçbir karşı-
      önemsiyorum. Aynı zamanda ruhsal bir tedavidir. Antalya’daki dostla- lık talep etmeden yardım eder, bilgi ve tavsiye verir. Son filmlerimde
      rımızla halen görüşürüz.                makyaj tasarımı ve kostüm tasarımını yaptı mesela. Sadece bana de-
                                  ğil, tüm çevresine destek olur. Bu işte profesyonelleşmesi dostlarına
      Tiyatro ekip işidir diyorsunuz. Sinema ve TV dizileri hakkında  hizmet vermek için oldu aslında. Biz birlikte çalışan, üreten bir eki-
      da böyle mi düşünüyorsunuz?               biz. Aynı zamanda arkadaşız ve arkadaş çevremizle bir kabile hayatı
      Hayır, sinema ekip işi değildir; yönetmene aittir, ekip yönetmeni izle- yaşarız. Birbirimize her şeyi anlatırız, gerektiğinde kıyasıya eleştiririz.
      melidir. Tabii ki ekibin uyum içinde çalışması ve birbirleriyle iyi ilişkiler  Arkadaşlık aileden daha farklı, siz seçiyorsunuz dostlarınızı, bir tek ol-
      kurması gerekir, ama yönetmen tek başına karar alır. TV dizileri ise  sun en yakın arkadaşınız varsa, ne iyi! Ben en kötü zamanlarımda
      bambaşka bir ortam. İşinizi en iyi şekilde yapmaya çalışırsınız, ağır  arkadaşımın beni düzelteceğini bilirim.
      koşullarda saatlerce didinirsiniz, ama ekip ruhu içinde olmazsınız.
      Herkes kendi başınadır. Yine de çok güzel dostluklar olur tabii… TV  Sizce “iyi oyuncu” olmak ne demek?
      dizilerinde çok yıpratıcı bir çalışma temposu var. Diziler neredeyse  İyi insan olmak demek, başka bir şey değil. Nasıl yaşarsanız öyle oy-
      üç saate çıkacak, sürdürülebilir bir yaşam tarzı değil bu. Bir tür köle  narsınız. Hayat ile oyunculuk birbirinden ayrılmaz. Öğrencilere önce
      ticareti. Çalışma Bakanlığı’nın müdahalesi şart. Sendika yeni kuruldu;  insan olmak gerektiğini, ekiple birlikte uyum içinde olmalarını öğret-
      yapılacak çok şey var, bunların yasalarla düzenlenmesi lazım, bireysel  meye çalışırım. Hollywood dünyasının yarattığı bir imaj var: Kaprisli
      karşı çıkışlarla olmuyor bu iş.             star oyuncu, benmerkezci… Böylelikle bir efsane yaratılarak bu pazar-
                                  lanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde öğrenciler bana Daniel Day
      2000’li yıllarda İstanbul’a geldiniz…          Lewis’in bir dönem filminde oynarken ışıkçısından tüm ekibin dönem
      Evet, 2004’te… Tiyatro Pera’da oyuncu ve yönetmen olarak çalışma- kostümleri içinde olmasını istediğinin doğru olup olmadığını sordu.
      ya başladım. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyuncu eğitmenliği de  Ben, “hayır” dedim. İyi bir oyuncu neden böyle mantıksız bir şey iste-
      yaptım yıllardır. Eğitmenliği çok önemsiyorum. Kuşaklar arasında bilgi  yip birlikte çalıştığı insanları zora soksun ki!
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13