Page 23 - EQ 74.Sayısı
P. 23

UşAKLığı
                          ÖğREnMEYEn MİLLET

                          Atatürk de keskin sözleri büyük zarafetle
                          yanıtlamayı bilen büyük liderlerdendir.
                          Hepimiz biliriz, İngiliz kralı VIII. Edward
      İKİ HAZıRCEVAP             İstanbul’a Atatük’ü ziyarete geldiği zaman,
                          Atatürk kendisine bir ziyafet verir. Yemek
      ATışıRSA!..               sırasında hizmet eden garsonlardan birinin
                          ayağı halıya takılıp elindeki servis tabağıyla
      Tarihin en ünlü ironik şahsiyetlerinden biri  yerlere yuvarlanınca Mustafa Kemal krala,
      de her iki dünya savaşı sırasında yalnızca  “Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşaklığı
      kendi ülkesi Büyük Britanya’ya değil, tüm  öğretemedim!” diye cevap verir.
      Avrupa’ya yön vermiş Winston Churchill’dir
      (1874-1965) kuşkusuz. 1856-1950 yılları
      arasında yaşamış, çok çekiştiği dostu,
      oyun yazarı George Bernard Shaw da               KEnDİ KUSURLARıYLA
      mizahta ondan geri kalmaz. Her ikisi de            ALAY ETMEK
      ayrı ayrı birçok esprili cevaplarıyla ünlüdür.         1861-1865 yılları arasında ABD’nin 16. başkanı
      Yaşanmış şu olay ise bu iki ironik ikonu            olarak görev yapan Abraham Lincoln da ünlü
      birleştirir. Shaw, Pygmalion oyununun             hazırcevaplardandır. Tarihe geçmiş çok sayıda esprili
      galası icin Winston Churchill’e bir davetiye          cevabı vardır; özellikle de çirkinliği üzerine... Bir gün
      gönderir ve şu notu ekler: “Davetiye iki            meclisteki bir tartışma sırasında muhalefet sıralarından
      kişiliktir. Bir dostunuzu da getirin, eğer           biri tarafından ikiyüzlü olmakla suçlanır. Lincoln’un
      varsa.” Churchill bunun üzerine yazara şu           karşılığı tarihe ironik bir not düşecektir: “İki yüzüm olsaydı
      notu gönderir: “Galaya değil ama ikinci            bu çirkin olanı kullanmazdım!”
      oyuna gelirim, tabii sahnelenirse.”


                       SAHnEDEn
                       YETİşTİRİLEn CEVAP                                21

                       Geleneksel Türk tiyatrosunun son
                       temsilcilerinden, unutulmaz İsmail Dümbüllü
                       (1897-1973) de az hazırcevap değildir hani. O
                       sahnedeyken seyircilerden birisi sahneye hıyar
                       atar. Dümbüllü de hıyarı yerden alır ve şöyle
                       der: “Biri kimliğini düşürdü!”                           TARİHTEN SAYFALAR


                                           AYnı HİSLERİ
                                           PAYLAşMAK
      nEREYE DÖnEYİM?           nASıL FAHİşE OLUnUR?
                                           Bu yıl aramızdan ayrılan efsanevi boksör
      Türk edebiyat tarihinin en ironik  1897-1994 yılları arasında yaşamış Türkiye’nin  Muhammed Ali Clay’in sözleri de
      hazırcevaplarından biri de 1904-1983  ilk Müslüman kadın oyuncularından şen  yumrukları kadar sertti. Özellikle Batı’nın
      yılları arasında yaşamış şair Necip Fazıl  şakrak Bedia Muvahhit de lafın altında hiç  oryantalist bakışına karşı zehir zemberek
      Kısakürek’tir. Hakkında anlatılan çok  kalmayanlar ailesindendir. Bir film çekimi için  karşılıklar vermekten hiç de geri durmazdı.
      çeşitli anekdottan biri de şudur: Şair bir  kiralanan yalının ev sahibesinden makyaj  CNN muhabiri 11 Eylül’ün ardından
      mahkemeye sakal bırakmış haliyle çıkar.  masasını kullanmak için izin ister. Kadın izin  Dünya Ticaret Merkezi enkazını ziyaret
      Bunu mahkemeye yapılmış bir saygısızlık  verir; bir taraftan da sohbete başlar: “Ben de  eden boksöre sorar: Bu dehşetin meydana
      addeden hâkim büyük bir terbiyesizlik  gençken oyuncu olmak istedim, ama fahişe  gelmesine sebep olan teröristlerle aynı dine
      ederek, “Bu sakalla maymuna dönmüşsün”  (anlatılanlara göre kullanılan sözcük daha da  mensup olarak neler hissediyorsunuz?”
      der. Necip Fazıl da adama arkasını dönerek,  argosudur) olurum diye ailem izin vermedi.”  Muhammed Ali cevap verir: “Siz Hitler
      “İyi o zaman, başka tarafa döneyim”,  Bedia Muvahhit yüzünde şaşkın bir ifadeyle  ile aynı dini paylaşan birisi olarak neler
      karşılığını verir.          sorar: “Peki sonra nasıl oldunuz?”  hissediyorsanız, aynısını…”
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28