Page 20 - EQ 74.Sayısı
P. 20

ANTTERAS’TA

                Ev Almanın Tam Zamanı!                 İstanbul’da, Boğaziçi’nin en güzel manzarasını haiz yeşil sertifikalı Antteras
                  31 Mart 2017’ye dek yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ile satışta olacak.

        nt Yapı’nın projesi Antteras, kendine özgü bir medeniyet oluştur- Beylerbeyi sırtlarında, Kirazlıtepe-Küplüce sınırları içerisinde, Boğazi-
  18     muş Boğaziçi’ni en şanlı zamanlarında yaşatan, sakinlerine Boğazi- çi’ne hâkim bir tepede inşa edilmiş, teslime hazır Antteras’ta konut almak
     Açili olmanın ayrıcalığını veren bir proje. Bir evin ötesinde bir yaşam  isteyenler, artık sadece yüzde 8 KDV ödeyerek ev sahibi olabiliyorlar. 31
     biçimi sunuyor: Geçmişte kalmış güzelliklerle günümüzün çağdaş olanak- Mart 2017’ye kadar geçerli olacak konutta KDV indirimi düzenlemesi doğ-
     larını birleştirerek yorumluyor. Öyle bir manzaraya sahip ki, Boğaziçi’nin  rultusunda Antteras’ta da evler, söz konusu tarihe dek yüzde 18 yerine
     içindesiniz sanki. Sanki Şirketi Hayriye vapurları biraz sonra düdüklerini  yüzde 8 KDV ile satışta olacak. Özel indirimler ve kişiye özel ödeme plan-
     öttürecek, Deniz Kızı Eftalya’nın şarkısını duyup şerefine kadeh kaldıracak- larıyla da dikkat çeken projede ayrıca anlaşmalı bankalarla ödemeleri 120
     sınız. Öte yandan çağdaş şehri, köprüleri, karşıdaki gökdelenleri görüyor- aya kadar vadelendirmek mümkün.
     sunuz, gündelik kent ritmi tam karşınızda akıyor.      Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından yeşil bina ser-
      Evinizde geleneksel Boğaziçi mimarisinin özü, ruhu var, ama en mo- tifikasını almaya layık görülen ve aydınlatmadan su tüketimine kadar
     dern teknolojiyle, en çağdaş malzemelerle donatılmış, ferah ve işlevsel bir  ekolojik sisteme saygılı biçimde projelendirilen Antteras, Türkiye’de ilk
     konuta sahipsiniz. Üstelik aldığı yeşil sertifikalarla kanıtlandığı gibi ekolojik  ÇEDBİK-Konut sertifikasını alan proje. Yeşil binaların, artan enerji ve su
     bir proje içinde, sağlıklı malzemeler kullanılarak yapılmış bir konuttasınız,  giderleri nedeniyle artık tercih sebebi olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim
     çevreyle uyum içindesiniz, enerji ve su israfınız, masraflarınız minimize  Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Çevre dostu bu projemiz, yüzde 8 KDV
     edilmiş… Ve tabii tüm bu keyifleri komşularınız, Ant Yapı dostlarıyla pay- oranıyla artık çok daha avantajlı hale geldi. Daha iyi bir geleceğin inşası
     laşma ayrıcalığı yaşayacaksınız.              için hareket eden Ant Yapı, Antteras projesini dünyanın birçok ülkesinde
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25