Page 16 - EQ 74.Sayısı
P. 16

KAR VE BEN


      Şiir Kar Olup Yağınca                           I
                                           Esiyor tane tane yine beyaz bir rüzgâr.
                                           Söyleyin hangi kuşun kanatları yolundu?
                                           Yine hangi ağaçtan döküldü bu yapraklar?
       Kışa kara deriz, oysa kar bembeyazdır. Çok sayıda şairimiz de
       karın karanlık havaları aydınlatan bu ak renginden ıssızlığına,     Yağan beyaz bir sükût, bir mahşerdir sanki
       soğukluğuna dek barındırdığı çeşitli dramatik ve paradoksal       kar!
       unsurları şiirlerine konu etmekten geri kalmamıştır.
                                           Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine.
                                           Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu.
                                           Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine;

       KAR MûSİKîLERİ                               şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine.

       Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.                II
       Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.                Semadan yere kadar bütün gördüklerinden
                                           Usanç duyan gözlerim bir şeyde karar kıldı,
                           KAR
       Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,                 Bembeyaz bir güvercin kanadına takıldı.
       Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,
                           Kardır yağan üstümüze geceden,  Ben ne gurup bilirim, ne gece bilirim ben,
  14 14   Bir erganun âhengi yayılmakta derinden... Yağmurlu, karanlık bir düşünceden, Uçuyor gönlüm beyaz bir sükût sevincinde;
       Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Ormanın uğultusuyla birlikte Bir kadın gördüm ki ben beyaz güller içinde.
                           Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte
       Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, Kar yağıyor üstümüze, inceden. Ruhuma bağışladı bu kadın servetini.
       Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.                  Ne bir yara var artık, ne bir leke ruhumda;
                           Sesin nerde kaldı, her günkü sesin, O şimdi rüyasının denizinde bir ada.
       Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle  Unutulmuş güzel şarkılar için
       Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle. Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, Bir sevgili sahibi olmak saadetini
                           Rüzgâr gibi ta eski Anadolu’dan Kim bilir benim kadar… ben et kemik yığını
       Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, Sesin nerde kaldı? kar içindesin! Duydum beyaz bir nehrin içimde aktığını.
       Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık!
                           Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam! C AHİT S ITKI TARANCI
       YAHYA K EMAL B EYATLI         Uyandırmayın beni, uyanamam.
                           Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Şairin yaşamından bir anekdot
       Şairin yaşamından bir anekdot      Allah aşkına, gök, deniz aşkına 37 yaşında yazdığı en ünlü şiiri 35 Yaş’ta
       1927 yılında Varşova`da büyükelçi iken  Yağsın kar üstümüze buram buram... yolun yarısında olduğunu söylüyordu.
       yazdığı bu şiir hakkında Yahya Kemal                   Heyhat! Tarancı hayata henüz 46
       şunları yazmıştı: “Varşova`da elçilikte  Buğulandıkça yüzü her aynanın yaşındayken veda edecektir…
       bulunduğum bir akşam odamda       Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
       çalışıyordum. Dışarıda kar yağıyordu.  Göğe uzanır - tek, tenha - bir kamış
       Orada kar başladı mı günlerce aylarca  Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
       durmadan yağar. İnsanda bin yıl sürecek
       bir yağış tesiri bırakır. Bir kuytu manastırda  Büyük yalnızlığını dünyanın.
       koro halinde söylenen dualar gibi gamlı
       ve bir erganun ahengi insanda ne tesir  A HMET M UHİP D IRANAS
       yaratıyorsa orada yağan karın öyle hüzünlü
       ve devamlı bir sesi vardır... Kar musikisi işte
       bu atmosferin ürünü...”         Şairin yaşamından bir anekdot
                           Hececi lirik şair Dıranas; 40 yıllık eşi,
                           büyük aşkı, “ışık kız” Münire Hanım’a
                           ölmeden önce Fahriye Abla’nın gündeme
                           gelmemesini vasiyet eder. Maazallah ya
                           filmini filan yaparlarsa?
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21