Page 10 - EQ 74.Sayısı
P. 10

ANT YAPI’DAN HABERLER
             Yeni yıla yaklaşırken Ant Yapı projeleri birbiri arkasına tamamlanıyor, yeni projeler başlıyor.
                        Ant Yapı dostları yine bir araya geliyorlar.     İngiltere’de Çok Özel         arkasında, tecrübelerimizin yanı sıra dışarıdan
     Bir Proje               herhangi bir zorlama olmaksızın kendi kalite
                        kontrollerimizde ulaştığımız yüksek standartlar
     AnT YApı, dünYA BAşKenTleRİnden    var kuşkusuz.
     lOndRA’nın en lüks semtlerinden Belgravia’da  10 bin metrekare büyüklüğünde ve 40 milyon
     başlattığı mega lüks Belgravia Gate projesinde  pound yatırım bedelli proje, Londra’nın en gözde
     hızla ilerliyor. Programa uygun olarak devam  yerleşim yerlerinden Westminster bölgesinde,
     eden proje çok özel bir mükemmeliyet ve titizlik  Belgravia semtinde, soylu bir aile olan
     anlayışına göre yapılıyor. Her bir ayrıntı çok  Grosvenor’lara ait 19. yüzyıldan kalma bir
     aşamalı bir onay sürecinden geçiyor. Yüksek  malikanenin lüks rezidans dairelerine
     kalite standartlarının kontrolü için Türkiye’den  dönüşmesini içeriyor.
     çıkan tüm malzemelerin detaylı denetimi  Projede malikanenin cephesi aynı kalacak
     Ant Yapı tarafından yapılıyor. Ardından İngiltere  şekilde restore edilirken diğer kısımlar yıkılıp
     proje yönetim ekibi Türkiye’ye gelip son kalite  yerlerine dinlenme ve spor tesisleri ile otopark
     kontrollerini yapıyor. Sonrasında malzemeler  alanlarına da sahip olacak modern ve lüks
     İngiltere’ye ulaşıyor ve orada uygulama başlıyor.  rezidans daireler inşa edilecek. Yenilenen
     Bu süreç işin her bölümü için geçerli. kısımlarda kullanılan yüksek kaliteli malzemeler
     Ant Yapı, fit-out işlerini üstlendiği Belgravia Gate  yerel mimari geleneği yansıtacak şekilde
     projesinde bunca özenli ve titiz çalışma  seçilecek ve bölge korunma kriterlerine tamamen
     prosedürlerinin her bir aşamasında mükemmel  uyulacak. Projenin metrekare satış fiyatı 50.000
  8  bir performansla ilerliyor. İlk defa çalıştığımız bir  pound’a ulaşıyor. İnce imalatın (fitout) tümüyle
     ülkenin farklı ve kılı kırk yaran bir çalışma  Ant Yapı tarafından yapılacağı Belgravia Gate’in
     anlayışına bunca rahatlıkla uyum sağlayışımızın  2017 yılında tamamlanması hedefleniyor.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15