Page 9 - EQ 73.Sayısı
P. 9

hir’de, İzmir’de; sahneyi de hazırladım en ince ayrıntı-
                                        sına kadar. Artık yoruldum bu tür işleri üstlenmekten,
                                        daha yapmayacağım.
                                        Yeni dinletiler ne zaman başlıyor?


                                        İş Sanat’ta 21 Kasım’da Orhan Veli Kanık ile başlayacağız.
                                        Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’n-
                                        dan hazırladığımız gösteriyi ikinci kez sahneleyeceğiz, her
                                        zamanki gibi Aşk Şiirleri kolajımız var, Cemal Süreya var,
                                        Haldun Taner’in hikâyeleri, bu da ikinci kez; yılın yenisi de
                                        Behçet Necatigil’in radyo oyunları. Bekleriz.

                                        Ses tonunuz şiir okumaya çok uygun. Metinleri siz
                                        okumuyor musunuz bazen?
                                        Söz konusu değil… Tiyatromuzun, çok değerli oyuncuları
                                        şiirleri okuyor. İş Sanat’taki ekip şöyle: Tilbe Saran, Hü-
                                        may Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan
                                        Gerçek. Daha önce de –sevgi ve saygıyla anayım– Müş-
                                        fik Kenter ile Cüneyt Türel destek vermişti bizlere. Bazen
                                        katıldığım toplantılarda kendi şiirlerimi okurum, ama te-
                                        sadüfen. Derslerde şiir okuduğum olur. Hazırladığım şiir
                                        dinletilerinde işi mutlaka işin hakkını verenler yapmalı.

                                        Şimdilerde neler okuyorsunuz?

                                        Yeniden Stefan Zweig okuyorum, günümüze birebir denk
                                        geliyor, şaşırtıcı. Ama her zaman için Binbir Gece Masal- 7
                                        ları, Hint ve Elen destanları, masallar, mitoloji kitapları ba-
                                        şucu kitaplarım; özellikle de modern şairlerimiz.
                                        Sizin gibi üretken bir yazar mutlaka yeni bir kitap
                                        çıkaracaktır yeni sezonda…

                                        Sabahattin Ali’nin Yapıtlarını Sevme Sözlüğü adlı kitabım
                                        Aralık başında çıkıyor. Bir deneme, ama sözlük biçimiyle
                                        hazırladım. Sabahattin Ali’nin çok önemli bir yeri vardır  SÖYLEŞİ
                                        edebiyatımızda ve hem çok severim, hem epeyce etki-
                                        lenmişimdir.

                                        Dersleriniz de başlıyor…

     FOTOĞRAF ATillA DuRAk                         lümü’nün yükseklisans programında, “Sanat Felsefesi” ile
                                        Evet bu yıl, Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bö-
                                        “Zaman ve Hafıza” başlıklı iki dersim olacak.

                                        Daha uzun vadeli tasarılarınız var mı?

                                        Bir roman var, eşref saatini bekliyorum, kafamda dönüp
                                        duruyor; böyle oldukça yavaş yavaş şekilleniyor. Gün-
     Serdar Yalçın (aynı zamanda bazı besteleri de çalınıyor), sahne düzenini  lüklerimi toparlıyorum, basıma hazırlıyorum. Kökleri 85’lere dek gidiyor,
     de Mehmet Birkiye yapıyor. Opera sanatçılarının katkısı da çok fazla;  bazıları önceden yayınlandı, bazıları yeni çıkacak okurun karşısına. Def-
     özellikle de Deniz Erdoğan Likos ile Hüseyin Likos’un. İş Sanat’ta yap- terlere yazdığım günlükleri yavaş yavaş –yazım çok kötü olduğu için– oku-
     tığımız Ümit Yaşar Oğuzcan ve Nâzım Hikmet dinletilerine Vedat Sak- yarak bilgisayara aktarıyorum. 30 yılı aşkın süredir belli bir süreklilik içinde
     man da katıldı. Vedat, Nâzım Hikmet’in birkaç şiirini besteledi dinleti  günlük tutarım. Bu birikimi bilgisayara aktarmak, zor. Ama önümüzdeki
     için… Çok önemli bir şeyi hatırlatmak isterim. 20 yıldır tiyatrocularla,  aylarda tamamlayacağım, kim bilir ne zaman yayınlanır?
     müzisyenlerle tartışarak araştırıyoruz; bu dinletilerde şiir en tutarlı şe-
     kilde nasıl okunur diye; kılı kırk yararak… Dinletilerinin temel amacı bu.  Çok ufuk açıcı, aynı zamanda da zevkli bir sohbet oldu. Önümüz-
     Müzik, sahne düzeni, mizansen… Tüm bunlar şiirin en iyi okunmasını  deki zamanlardaki tüm verimlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok
     sağlamaya yöneliktir. Tabiî ki görsellik ve müzik açısından estetik bir  teşekkürler…
     gösteri yapmaya çalışarak... Şiiri çarpıtmamak, özünü kaybetmemek
     amaçtır. Çok sayıda dinleti yaptım, İstanbul’da, üniversitelerde, Eskişe- Sayfalarınızda yer verdiğiniz ve emekleriniz için ben teşekkür ederim...
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14