Page 12 - EQ 73.Sayısı
P. 12

Manzara Adalar Hızla          15. katın imalatları bitirilmiş durumda.
                        ilerliyor!               Ofis bloklarının kaba yapı imalatlarında 3
                                            bodrum, zemin ve 21 kattan oluşan D Blok’ta
                        ANA YÜKlENİcİlİğİ ANT YApı TArAfıNDAN  zemin kat; 2 bodrum, zemin ve 16 kattan oluşan
                        gerçekleştirilen Manzara Adalar projesi, iş  E Blok’ta ise 1. bodrum katın imalatları
                        planına uygun olarak başarıyla devam ediyor.  tamamlandı.
                        İstanbul’da, Kartal bölgesinde bulunan ve 975  Alışveriş merkezi olarak kullanılacak olan ve
                        konut, 210 adet ofis, alışveriş merkezi ve sosyal  dört adet bodrum, zemin ile 1 kattan oluşan F
                        alanlardan oluşan 318.000 metrekare kapalı  Blok’ta ise bodrum katların kaba yapı imalatları
                        inşaat alanına sahip projede Eylül 2016 sonu  sona erdirildi.
                               itibarı ile imalatın yüzde 22’si  Manzara Adalar 1+0’dan 5+1’e kadar değişen
                               tamamlandı.        farklı konut seçenekleri, sahil şeridine 1,5
                                Konut blokları kaba yapı  kilometrelik yürüyüş mesafesi ve yeşillikler
                                imalatlarında 5 bodrum,  içindeki konumuyla İstanbul’un kalbinde
                                zemin ve 41 adet kattan  huzurlu bir hayatın kapılarını açmak üzere
                                oluşan A Blok’ta 23. kat; 4  prestijli ödüllere sahip, dünyaca tanınmış
                                bodrum, zemin ve 37   mimarlık firması Perkins Eastman tarafından
                                kattan oluşan B Blok’ta 16.  tasarlandı. Ulaşımın kalbinde yer alan proje,
                                kat ve 3 bodrum, zemin ve  lokasyon itibariyle yüksek yatırım değerine
                                 38 kattan oluşan C Blok’ta  sahip.     Türkiye Finans
     Şantiyesinden Haberler

     İSTANBul’DA , ÜMrANİYE’DE Ant Yapı’nın ana
     yükleniciliğinde ilerleyen Türkiye Finans Genel
     Müdürlük binasında inşaat faaliyetleri devam
 10   ediyor. Yatırım bankası olarak hizmet veren
     Türkiye Finans’ın inşaatı, toplam 33.562
     metrekarelik bir arsanın 8.250 metrekaresinde
     sürdürülüyor.
     İnşaattaki gelişmeler, Ant Yapı ekibi tarafından
     planlandığı gibi ilerliyor.
     A Blok’ta: Güney cephede; B2-B5 aksları arası 3.  26. katlar arasında kanal imalatı tamamlandı;  B Blok’ta: Baza büyük ışıklıklarda profil ve sac
     ve 27. katlar arasında cam montajı tamamlandı.  2., 13. ve 24. katlarda devam ediliyor; 4. ve 26.  montaj işleri tamamlandı, duman bariyer ve cam
     Silikon sistem uygulamasına devam ediliyor. B6- katlar arasında kanal izolasyon uygulaması  montajına devam ediliyor. M03 ve M04
     B7 aksları arası 3. ve 27. katlar arasında profil  yapıldı; 2., 3., 13. ve 24. katlarda devam ediliyor;  merdiven kovaları silikon sistem uygulaması
     montajı tamamlandı, 4. ve 24. katlar arası cam  3. ve 26. katlar arasında tavan ve kablolama  yapıldı. 1. ve 2. ışıklık dere levha kaplama
     montajı yapıldı. Kule ışıklık cephe ve çatıda cam  imalatı ile armatür montajı tamamlandı. (13. ve  imalatı yapıldı. 3. bodrum kat hücre odaları, AG
     montajına devam ediliyor. Kuzey cephede; B2- 24. kat hariç). 3. ve 26. katlar arasında bakır  ana pano odası ve trafo mahalleri ile 2. bodrum
     B7 aksları zemin ve 27. katlar arasında cam  borulama imalatı; swegon cihazlarının damper  katta kapı montajı tamamlandı. Jeneratör odası
     montajı yapıldı. Doğu cephede; cam montajı ve  montajı tamamlandı. 2., 13. ve 24. katlarda bakır  havalandırma tesisatı kanal imalatı tamamlandı,
     silikon sistem uygulaması tamamlandı. Kule  borulama devam ediliyor. 2. ve 26. katlar  kanal izolasyon işlerine devam ediliyor. Zemin
     ışıklık çatıda cam montajına devam ediliyor. As  arasında kat bakır boru imalatı yapıldı, baza  katta mekanik cihazların havalandırma tesisatı
     (1-2-3) ve As (4-5-6); B Blok’ta As (10-11) ve As  katlarda devam ediliyor. Teknik hacim mahali  kanal bağlantıları ile 1. ve 2. bodrum katta
     (12-13-14) asansör kuyularında kuyu içi  yangın tesisatı boya imalatı 2. ve 26. katlar  yangın tesisatı boya işlerine devam ediliyor. 3.
     çalışmalar sürdürülüyor. 2. bodrum ve 27. katlar  arasında tamamlandı; 5. ve 1. bodrum katlar  bodrum katta jetfan montajı; 4. ve 5. bodrum
     arasında alçıpan tavan imalatı; 11. ve 27. katlar  arasında devam ediliyor. 5. bodrum kat pompa  katta yangın tesisatı kompansatör montajı
     arası alçıpan asma tavan boya imalatı; 23. ve 27.  odasında cihazların yerleşimi yapıldı. 2. ve 3.  yapıldı. Zemin katta mekanik cihazların
     katlar arasında akrilik tezgâh montajı  bodrum katlar ile zemin ve 27. katlar arasında  bağlantılarına devam ediliyor. 4., ve 3. bodrum
     tamamlandı. 23. katta vitrifiye ve armatür  elektrik odasında aydınlatma ve topraklama  katlarda acil anons yangın kablolama imalatı ve
     montajı; 12. ve 27. Katlar arasında cam “cubicle”  imalatı ile pano montajı yapıldı. 2. ve 28. katlar  hoparlör ile CO detektörlerinin montajı
     WC giriş kapıları ile mahal giriş kapılarının  arasında elektrik tava imalatı tamamlandı, 2.,  tamamladı, 5. bodrum katta devam ediliyor. A
     montajı yapıldı. Teknik hacim ve elektrik odası  13., ve 24. katlarda teknik hacim mahallinde  ve B Blok 3. bodrum katta busbar montajı
     mahali 1. ve 26. katlar arasında; M01 ve M02  devam ediliyor. Islak hacim mahalleri armatür,  yapıldı. 4. bodrum kat jeneratör çıkış kutuları
     merdivenleri 1. ve 27. katlar arasında kapı  sensör ve hoparlör montajı 2. ve 9. katlar arası  kablolama ve topraklama imalatı yapıldı. AG ana
     montajı yapıldı. M01 merdiveni 1. ve 27. katlar  ile 19. ve 23. katlar arasında bitirildi. 2. ve 26.  pano odasında ve jeneratör odasında busbar
     arasında korkuluk montajı yapıldı. M02  katlar arasında kat kablolama imalatı yapıldı.  montajı tamamlandı.
     merdiveni için tüm katlarda korkuluk montajı  Kulede genel hizmet dağıtım panolarının  İnşaat genelinde asansör kuyularında
     yapıldı, küpeşte montajına devam ediliyor. 2. ve  montajı tamamlandı. 2. bodrum kat, kat sistem  deprem sensörleri ve haberleşme kablolarının
     26. katlar arasında tüm mekanik cihazların  odası yangın ve seslendirme kablolama  imalatı tamamlandı, bağlantılarına devam
     montajı yapıldı. Teknik hacim mahallinde 3. ve  imalatı sona erdi.      ediliyor.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17