Page 9 - EQ 72.Sayısı
P. 9

şekilde geçirtmek için yapmak istemelisiniz, siz değil, o önemli. Yuvalarda  günler de gelebilir ama... İsviçre’yi zaman zaman özlüyorum ya, hissiya-
     çocuklar çok iyi koşullarda değil. Alacağınız çocuk illa bebek olmayabilir. 5  tım orada yaşamak değil.
     yaşında da olabilir, onların her yaşta koruyucu aileye, ilgiye ihtiyaçları var.
                                  Soyadınız nereden geliyor?
     Koruyucu aile olmanın zorlukları ve kolaylıkları neler?  Büyük büyükdedelerden biri Tekel’de, eski adıyla İnhisar’da çalışmış. Bili-
     Gerçek bir anne olmalı, çocuğun sorumluluğunu tümüyle almalısınız.  yorsunuz tönbeki tütün demek, nargilelere doldurulan tütün. Soyadı ka-
     Herkes sanıyor ki koruyucu anne olmak, bir çocukla ara sıra ilgilenmek,  nunu çıkınca gitmiş bu soyadını almış. Ailede başka hiç kimse de tütünle
     onu alıp gezdirip sonra yuvaya bırakmak demek. Böyle değil, tam zamanlı  ilgilenmemiş, bir tek de bizim aileye ait bir soyadı bu…
     annesiniz. Bunu lütfen yazın. Piti beş buçuk aylıktan beri benim yanımda.
     Evlatlık almaktan farkı yok. Bir zorluğu şu, ne diyeyim, yasal bir hakkınız  Gelecekteki projeleriniz neler? Köşe yazılarınızı bir kitapta top-
     yok. Yani ailesi veya devlet bir sebepten çocuğunuzu elinizden almak is- lamayı düşünüyor musunuz veya bir kitap yazmayı düşünüyor
     terse yapılacak bir şey yok. Biz koruyucu aileler bundan tedirgin oluyoruz  musunuz?
     zaman zaman, pek kimse gelmiyor Allahtan. Bunu evlatlığa geçiş süreci  Koruyucu ailelikle ilgili bir kitap yazmayı düşünüyorum. İnsanlar çok soru-
     olarak görebilirsiniz, ama bazıları için 40 yaş engeli var. Benim gibi çocuğu  yorlar, her şeyi toplayan bir rehber hazırlamak var aklımda. Yine soracak-
     43 yaşında aldıysanız, evlat edinemiyorsunuz.       lar ya, neyse… Başka bir şey yok. Ama her an her şey olabilir!
     Kolaylıkları var doğrusu. Devlet koruması al-
     tında bizim çocuklarımız; şehit, gazi çocukları
     gibi, özel okullarda parasız okuma hakkına sa-
     hipler. Devlet kendisi para vermiyor, özel okul-
     larda kontenjan açıyor. Aynı şekilde bazı özel
     hastanelerde de kolaylıklarımız var. Bunlar çok
     kıymetli şeyler…
     Piti’nin baba figürü olarak gördüğü kişi veya
     kişiler var mı? Koruyucu annelikten değil
     genel olarak annelikten söz edersek bekâr
     anne olmanın zorlukları veya tersine kolay-
     lıkları neler?                                                    7
     Şart mı baba olması, benim de hayatımda yok-
     tu. Piti’nin bakıcısı Ayşe, onun çocukları, kocası
     gibi kişilerden oluşan kocaman ve sevgi dolu
     bir ailesi var. Geniş bir ailede olmak, babalı
     büyümekten daha önemli. Evet, bekâr olma-
     nın zorlukları var. Her tür sorumluluk size ait,
     kendi başınıza ayaktasınız. Ama her şekilde tek
     tabanca olunacaksa, çocuklu olmak daha zor
     değil. Bir de etrafımda çekirdek ailelerde birçok                                    SÖyLeŞi
     uyumsuzluk görüyorum. Mesela çiftlerden biri
     çocuk için çok fazla emek veriyor, diğeri o ka-
     dar değil… Eğitim konularında farklı düşünüyor-
     lar, kavgalar, tartışmalar yaşanıyor. Bu anlamda
     daha sağlıklı bile olduğunu düşünüyorum,
     evde huzursuz bir ortam olmasındansa bekâr
     anneliği tercih ederim.


     Arnavutköy’deki eviniz çok güzel görünü-
     yor, aynı zamanda iş yeriniz, değil mi?
     2010 yılında aldım, 2011 yılında tadilat yaptır-
     dım. Çok severek aldım, küçük, eski bir yer var.
     İşim o kadar da kazandırmıyor, plazalarda ofis tu-
     tamam; zaten home-office kavramını seviyorum.

     Çocukluğunuz İsviçre’de geçmiş, siz ken-
     dinizi İzmirli olarak görüyorsunuz, Bur-
     sa’da okumuşsunuz, İstanbul’da ikamet
     ediyorsunuz. Mutlu Tönbekici kendini en
     çok nerede kendisi gibi hissediyor?
     İzmirli olan Tuğçe Baran’dı; ona yarattığım ki-
     şilik orada yaşıyordu. Bursa çok uzakta kaldı…
     Şimdi kendinizi nereli hissediyorsunuz derse-
     niz, İstanbullu derim, çünkü orada yaşadım,
     yaşıyorum. Bozcaadalı olmayı tercih edecek
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14