Page 7 - EQ 72.Sayısı
P. 7

Gezgin Sincap, koruyucu anne


                    Mutlu Tönbekici


         Mutlu Tönbekici ile konuşacak çok şey var... Bir zamanların doğrucu ve idealist keskin kalemi o. Kadın haklarını
        koruyup gözeten, çevreye duyarlı gazeteciyi daha sonra koruyucu anneliğiyle ve koruyucu aile olmayı özendiren
         yazılarıyla tanıdık. Sekiz yıldır “Türkiye’nin en çok sevilen seyahat kitabı ve web sitesi” Küçük Oteller Kitabı’nı
           hazırlayan Tönbekici, yoğun programından vakit ayırarak bize kendini, kızını ve seyahatlerini anlattı.                                                                5     Küçük ve Butik Oteller Rehberi’ni ne zamandan bu yana siz hazır- Okurlarımız için yaz sonu tatili önerileriniz var mı?
     lıyorsunuz?                        Olabilecek en doğru seçim, yaz sonu. Herkes keşke nisan-mayıs veya ey-
     Bu kitap 1998’den beri çıkarılmakta. İlk defa Sevan ve Müjde Nişanyan çif- lül-ekimde tatile gitse! Bu aylarda rüya gibi oluyor tatil yörelerimiz. Türki-
     ti hazırladılar. Müjde Nişanyan, şimdi Tönbekici, ablam. 2007 yılında bana  ye’de Marmaris, Selimiye… Her yer çok güzel! Sadece kalabalıkların çekil-
     devrettiler, 2008 sayısını ilk olarak ben hazırladım. 2008-2016 arasında da  mesi değil, söz konusu olan, ki bu da önemli. Hava harika, bunaltmıyor.
     hep ben çıkardım.                     Deniz ısınmış oluyor. Lokantalar da açık. Eylül ve eylül sonu harika oluyor.

     Bu kitap nasıl hazırlanıyor? Uzun seyahatler söz konusu mu?                               SÖyLeŞi
     Yılın 100 günü seyahatte olmak gerekiyor. Bölge bölge dolaşıyorum. Me- Gezgin Sincap adı çok güzel, facebook profiliniz de. Bu adı nasıl
     sela Bozcaada’ya gidip bir hafta kalıyorum, bir hafta Alaçatı’da, Selimiye’de,  seçtiniz?
     diğer hafta başka yerde… Hem yeni yerler keşfetmek üzere seyahat ediyo- Çok büyük bir tesadüfle seçtim. Almanya’dan yeni gelmiştim. Oralarda,
     rum; hem de mevcut otellere yeniden bakıyorum. Böyle gidiyor. Sitem  Konstanz’da küçük sincap oyuncakları satılıyordu, çok güzel, tüylü oyun-
     gezginsincap.com 2008’den beri mevcut. Şu an yeniliyoruz. Biliyorsunuz  caklar. Satın almıştım ben de. Döner dönmez şirket kurmam gerekiyordu.
     kitap ve web sitesiyle yetinemiyorsunuz artık. Instagram, facebook, twit- Vergi dairesine gittim, şirketin bir ismi var mı dediler. Çantamda başka
     ter hesaplarıyla da uzun uzun ilgilenmem gerekiyor. Gezgin Sincap ayrıca  bir şey arıyordum, oyuncağı gördüm. Sincap olsun dedim, sincap, gezgin
     benim Instagram adresim. Facebook’ta ise kendi adımla bir hesabım var. sincap… 2008’de şirket ismi olarak seçmiştim. Web sitem de aynı adlı, şim-
                                  di gezginsincap.com’un yanı sıra gezginsincap.net’i hazırlıyorum, yakında
     Otelleri hangi kriterlere göre seçiyorsunuz?        devreye girer. Yıllar sonra 2013’te Instagram hesabı açılırken ne olsun ne
     Küçük, az odası olan, ruhu, gustosu olan, sahibini yansıtan, ticari kaygı- olsun diye düşünürken aynı ismi kullandım. Kitabımın üzerinde de var.
     lardan uzak, ne diyeyim, bir ilke peşinde koşarak açılan yerleri seçiyorum.
                                  Yurtdışı için de benzer bir çalışma yapmayı düşünür müsünüz?
     Genelgeçer tatil anlayışının kalıplarını kıran kişilerden birisiniz.  Yunanistan için düşünmüştüm, açık söylemek gerekirse elimde de çok gü-
     Sizce “iyi tatil” nedir? Okurlarımıza önereceğiniz yaz sonu tatil  zel belgeler vardı, ama başkası yaptı, dolayısıyla pek de düşünmüyorum
     önerileri hangileri?                    şu an, hayır.
     Yıllardır tatil yapmayan bir insanım, tatil ne derseniz, bilmem. Esas olan
     seyahat benim için. Öğrenmek... İlginç, ilham veren farklı dünyalara git- Seyahat üzerine yoğunlaşmanızla bir gezi yazarı kazanırken siv-
     mek… Gitmedim çok gitmek istiyorum Uzakdoğu’ya, Tayland’a, Kuzey  ri dilli, uykusuz gazeteciyi de yitirdik mi? Gündeminizde yeni bir
     ülkelerine, İskandinavya’ya. Bana göre zorlu yolculuklar tatil, tatilde yo- mecrada köşe yazarlığı var mı? Tuğçe Baran sonsuza dek yok mu
     rulacaksınız. İyi bir tatil deyince iyi bir arkadaşla gidilen tatil derim. Yani  oldu? Artık daha sakin sularda seyretmeyi mi tercih ediyorsunuz?
     bu eşiniz, kardeşiniz, arkadaşınız olur, çocuğunuz… Fark etmez. Dandik  Evet, gezi yazarlığı söz konusu olunca gazete yazarlığı olmuyor. İki yıl
     bir yazlıkta da olur, süper lüks bir otelde de… İyi dostlarla, birbirine saygı  önce gazete yazarlığını bıraktım, sebep bu değildi ama. Artık yazarken
     duyacağınız kişilerle, kavgasız gürültüsüz olan tatil, iyidir. olduğum sivri dilli, korkusuz insan olmak mümkün olmuyordu farklı se-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12