Page 3 - EQ 72.Sayısı
P. 3

BaŞka Türkiye yok…

     Doğduğumuzdan beri neler yaşadık neler, müthiş bir varoluş mücadelesi  Bu uğurda atalarımızın yaptığı gibi, tuzaklara düşmeden, yılmadan,
     sürdürüyoruz…                       yorulmadan bir an bile tereddüde düşmeden mücadeleye devam edip
 C
                                  topraklarımızda özgür ve bağımsız yaşamak ülküsünden vazgeçemeyiz…
 M
     Bu güzel ülkede yaşamanın, bu ülkenin ekmeğini yemenin bedeli de bu
     olsa gerek!                        Bu vatan büyük mücadeleler sonucu bize atalarımızdan miras kaldı.  1 1
 Y
                                  Bizlere düşen, bu büyük emaneti yeni nesillere, ecdadımızın bize bıraktığı
 CM
     Atalarımız da çok çekmiş, 1071’de girdiğimiz Anadolu topraklarındaki  gibi, sağlam ve güçlü bir şekilde teslim etmek...
 MY
     hayatta kalma mücadelesi hiç bitmemiş…   
                                  Başka yolu yok! Esaret altında yaşayamayız, çünkü genlerimizde özgürlük
 CY
     Dünya harikası bu coğrafyada tutunmak için çok bedel ödenmiş ve hâlâ  var, bağımsızlık var…
 CMY
     ödemeye devam ediyoruz…
 K
                                  Biz ezelden beri hür yaşamış bir neslin evlatlarıyız.
     Ülkemiz üzerinde birçok kirli oyunlar oynanmış, hâlâ da oynanmaya
     devam ediyor…                       Ancak eskisi gibi değil; günümüzde oyunlar çok farklı oynanıyor. Sadece  SUNUŞ
                                  silahlı güç yetmiyor! Ekonomiden siyasete, teknolojiden bilime; kısaca her
     Bulunduğumuz topraklardaki güzel insan mozaiğini bozmamak, herkese  alanda çok iyi olmanız gerekiyor! En önemlisi, bu tuzaklara düşmemek
     eşit hak, hukuk ve adalet sağlamak için ne kadar uğraş verilse de birtakım  için çok uyanık olmak gerekiyor!  
                                                                 XXXXXXXXXX
     karanlık güçler birlik ve beraberliğimizi bozmak için ellerinden geleni
     artlarına koymamışlar…                    Bu uğurda mücadele vermiş, şehit düşmüş, gazi olmuş tüm vatan-
                                  severlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz...
     Yüzyıllardır verilen bu büyük mücadelede galip gelmenin, ayakta
     kalmanın tek yolu güçlü devlet olmaktan geçtiği, yadsınmaz bir gerçek. Her şeyin güzel olacağı bir dünya umudumuzu yitirmeden, bu arada
                                  bazılarının Sevr hayallerini de unutmadan, yine de Atatürk’ün “yurtta
     Bazen akıllardan geçtiği gibi, her nereye gidersek gidelim orada hep yabancı  sulh, cihanda sulh” ilkesinden vazgeçmeden, yurtiçinde ve yurtdışında
     kalacağımız dolayısı ile hep vatan hasreti çekeceğimiz de ayrı bir gerçek! bayrağımızı en yükseklere çıkarmak için,  birlik için, dostluk için, barış
                                  için her anlamda, her alanda çok çalışarak bu güzel ülke için büyük
                                  mücadelemize devam ediyoruz…
     Asıl gerçek; sahip ve egemen olduğunuz vatan toprağı ve de bu topraklar
     üzerinde dili, dini, ırkı her ne olursa olsun tek bayrak altında birlik içinde
     hür yaşamak.                        Çünkü; biliyoruz ki başka Türkiye yok.

                                                         Mehmet Okay
                                                      mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8