Page 20 - EQ 72.Sayısı
P. 20

birlikte kullanılarak farklı konfor ve kullanım algıları oluş-
     turuldu. Cephe içerisinde kullanılan motorlu stor perdeler
     güneş ve iklim kontrolü amaçlı. Açık ofis alanının büyük
     kısmında hacimsel ferahlık sağlanması amacıyla asma ta-
     van kullanılmadı; mekanik tesisat asma tavan uygulaması
     yapılan alanlarda çözüldü. Asma tavan kullanılmayan alan-
     larda da akustik konfor için akustik tavan paneli uygulaması
     yapıldı. Böylelikle cam ve doğal taş yüzeylerin oluşturacağı
     ses yankılarının sönümlenmesi amaçlandı. Taze hava HRV
     ünitesi mutfak tavanında çözüldü; bu sayede olası cihaz
     sesinin ofis kullanıcılarını rahatsız etmemesi sağlandı. Açık
     ofiste kullanılan perfore alüminyum panel; büyük toplantı
     masasıyla tanımlanan görüşme alanı ile maket sunum ala-
     nını, mekânın bütünsel algısını bozmadan ayırmakta.
                             Ofis içi ara bölmelerinde mekânsal
     Satış ofisi ve karşısındaki ofis birimine ait giriş kapısı ve gi- bütünlük algısı için mikro jaluzili
     riş holü, standart giriş hollerinden farklı olarak ahşap panel
     duvar ve kapılar kullanılarak oluşturuldu. Böylelikle, yö- cam bölmeler ile akustik konfor
     netim planı gereği karşılıklı ofislerin birlikte kullanılmaları  amaçlı akustik paneller birlikte
     durumunda, ortak giriş hollerinin yönetim onayı alınması
     şartıyla farklı tasarlanarak imal edilebilmesi opsiyonuna ör- kullanıldı. Yükseltilmiş döşemeler
     nek oluşturmak istendi.             üzerinde doğal taş ve halı birlikte
     Dekorasyonu tamamlanan küçük ofis biriminde ise standart kullanılarak farklı konfor ve kullanım
     uygulamalara örnek oluşturacak sistem ve malzemeler kul- algıları oluşturuldu.
     lanıldı. Ofis giriş holü ve kapısı standart teslim uygulamasını

  18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25