Page 19 - EQ 72.Sayısı
P. 19

17
     Örnek kat oluşturulurken 2 adet küçük ve 2 adet büyük ofis                               SAYININ YILDIZI
     seçildi; bunlardan 1 küçük ve 1 büyük ofisin dekorasyonları
     tamamlandı. Dekorasyonsuz bırakılan ofis birimlerinde ofis sa-
     hiplerimizin satış sözleşmeleri ve mahal listelerine uygun ola-
     rak nasıl bir mekân teslim alacaklarını tam olarak görmelerini
     amaçladık.

     Dekorasyonu tamamlanan ofislerimiz ise teslim sonrasında
     dekorasyonlarını kendileri tamamlayacak ofis kullanıcıları-
     mıza fikir vermek amacıyla ve iki farklı tasarım yaklaşımıyla
     oluşturuldu.

     Büyük ofis Antplato Satış Ofisi olarak kurgulandı. Burası, 1 açık
     ofis alanı ve 2 kapalı ofis ile bir kapalı mutfak ve tuvaletten
     oluşuyor. Satış ofisi tasarımında, Autoban’ın Antplato lobisi ve
     executive lounge alanı için oluşturduğu dekorasyon yaklaşı-
     mından yola çıkıldı, özellikle ahşap panolar sözünü ettiğimiz
     alanlarla bir dil birliği oluşturacak şekilde yorumlandı. Ofis içi
     ara bölmelerinde mekânsal bütünlük algısı için mikro jaluzili
     cam bölmeler ile akustik konfor amaçlı akustik paneller birlikte
     kullanıldı. Yükseltilmiş döşemeler üzerinde doğal taş ve halı
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24