Page 9 - EQ 71.Sayısı
P. 9

Yine tarihten esinlendiğim, ama bire bir kopya yerine çağımızı, kendimi  Sanat tarihinde Lale Devri’ne düşkünlüğünüzü biliyoruz. Nakkaş ola-
     kattığım mücevherler tasarlayacağım, şimdi ayrıntılı bilgi vermeyeceğim,  rak da Levni’ye… Türk ve yabancı ressamlardan favorileriniz kimler?
     yakında hayata geçecek bu tasarımlar.
                                  Empresyonizmden kim etkilenmez? Monet’yi çok severim mesela. Matis-
     I. Abdülhamid’in Kaşıkçı Elması’nı sorgucuna taktığını siz bulguladı- se’in yeri başkadır. Yaşayan Türk ressamlarıyla ilgili isim vermek istemem.
     nız, değil mi?                       Daha öncekilerden Ömer Uluç ve Burhan Doğançay…

     Padişah portreleri üzerinde çalışırken bir resimde fark ettim. 14 dile çev- Babalar Günü’nde çıkacak bir sayı olacak bu. Babanızın kalbinizde
     rilmiş Cariye başlıklı romanda da geçer bu.        çok özel bir yeri var…

     2003 yılından bu yana çeşitli dillere çevrilen, çok sayıda baskı yapan  Olmaz mı? Yazı yeteneğimi ona borçluyum. Daha çok küçükken bana
     Gölgemi Bıraktım Lale Bahçelerinde, Cariye, Fiyonklu İstanbul Dür- şiirler okurdu, edebiyat merakını o aşıladı bana, hitabet kabiliyetimi de
     bünü, İstanbul Yıldızı ve son olarak Aşk-ı Derya romanlarınız var.  ondan aldım... Müziğe olan yeteneğim ise annemden geliyor, bunun üze-
     Bunlardan sizde özel yeri olan var mı?           rinde çok uğraşmadım, ama en azından iyi bir klasik müzik dinleyicisi ol-
                                  dum. Teyzem Nurhan Atasoy sayesinde ise küçük yaştan bu yana sanatın
     İlk romanımın heyecanı başkaydı tabii. Gölgemi Bıraktım Lale Bahçeleri’n- içinde oldum. Aile konusunda çok şanslıyım.
     de Levni’yi anlattım. Lale Devri, III. Ahmed ve Levni’ye olan özel sevgim-
     den belki de… Cariye çok beğenildi, onu da ve diğer tüm romanlarımı da  Önünüzde hangi eserler, hangi projeler var? Yoksa yoksa dinlenme-
     çok severek, yaşayarak, karakterlerle özdeşleşerek yazdım.  yi mi düşünüyorsunuz?

     Fiyonklu İstanbul Dürbünü, diğerlerinden farklı olarak, başta kı- Hiç dinlenmem ben, elimde mutlaka birkaç kitap olur. İki kızım hem dı-
     yafetler olmak üzere sinema filmleri, şarkılar ve İstanbul tarihi  şarıda hem evde sürekli çalışan bir anneyle yaşamaktan memnun mu bil-
     üzerinden otobiyografik özellikte bir roman. Müzikten moda- mem; hep onlardan önce eve varıp kapıyı açmaya özen gösterdim ama...
     ya geniş yetenek yelpazenizi, teyzenizle, babanızla ilişkilerinizi  Şimdi de üç kitap üzerinde uğraşıyorum. Biri fetihten hemen bir gün ön-
     zevkle okuduk… Bunun devamı gelsin isteriz, böyle bir fikriniz  cesiyle ilgili, öteki 16. yüzyılda yaşanan bir aşk üstüne, üçüncüsü de 18.
     var mı?                          yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında geçiyor… Üç dosya da bilgisayarımda açık.
                                  Denize bakan çalışma masamda çalışıyorum, biraz birisine biraz ötekisine
     Evet, bu kitap diğerlerinden farklı… Bilmiyorum, olabilir. bakıyorum, sonra genellikle biri öne çıkıyor, dağınık çalışmayı seviyorum.
                                  O zaman daha yaratıcı oluyorum. Dediğim gibi, mücevher tasarımı üzeri-
                                  ne de yeni projelerim var.                 7
     Sanat tarihi alanında da akademinin sınırlarını aşıp okurlara ulaş-
     tığınız kitaplarınız oldu. 1986’dan başlayarak Feyhaman Duran,
     Levni: Nakış Şiir Renk, diğerleriyle birlikte yazdığınız Lale Dev- Çok teşekkürler…
     ri’nin Bir Görgü Tanığı Jean-Baptiste Vanmour, Siyah Beyaz İzler:
     Fotoğrafçılığıyla Zeki Faik İzer, Osmanlı Saray Mücevheri: Mücev-
     her Üzerinden Tarihi Okumak, Lâle - Doğada, Tarihte, Sanatta…
     Bunlardan sizde özel bir yeri olan var mı?

     Bu kitapları çok severek, uğraşarak yazdım. Osmanlı Saray Mücevheri kita-                        SÖYLEŞİ
     bının, daha önce söylediğim gibi çok uzun ve yoğun bir çalışmanın ürünü
     olduğu için, diğerlerinden ayrı bir yeri var. Gül kitabında adımla başlığın
     eşleşmesini sevdim. Lale kitabını ise Lale Devri’ne düşkün olduğum için
     çok zevkle çalıştım. Ama her birinin yeri farklı... Çok ayrıntılı planladım
     her incelememi. Hem botanik hem edebiyat hem tarih hem sanat… ve
     daha birçok farklı alanlar üzerine çok çalıştım. Yeme-içme kültürü bile var.
     Çok çeşitli fotoğraflar buldum, sonunda elimdeki malzemeden çoğunu
     kullanamadım, kalın kitaplar olduğu halde…

     İlgiyle izlenen TV programlarınız oldu, yeni program yapmayı dü-
     şünmüyor musunuz? Teyzenizle veya yakın dostunuz Selim İleri ile
     birlikte çok iyi bir ikili olurdunuz?

     TV’de program hazırlamaktan çok zevk alıyorum. Aklımızda bazı pro-
     jeler var…

     Türk ve dünya edebiyatında sevdiğiniz, sürekli okuduğunuz yazar-
     lar kimler?

     O kadar çok var ki… Çeşitli ruh hallerine göre farklı yazarlara, şairlere sı-
     ğınırım. Şiir çok okurum. Divan edebiyatını önceden de severdim, ama
     dönemler üzerine ayrıntılı çalıştıkça daha çok ilgi duymaya başladım. Baki
     mesela bir hazine… Atilla İlhan hep okuduğum bir şair. En çok da Ayrılık
     Sevdaya Dahil şiirini beğenirim. Selim İleri, Murathan Mungan… Anna Ka-
     renina benim için en önemli romanlardan biri.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14