Page 8 - EQ 71.Sayısı
P. 8

Yıldızı romanını tamamen burada
     yazdım. Aynı anda iki kitap yaza-
     rım, birkaç şeyle meşgul olurum.
     Sanatın tarihi romanı besliyor, ro-
     man da diğerini…
     Aynı zamanda iyi yemek yaparım,
     pilav konusunda iddialıyım, an-
     nemden öğrendim. Karides kok-
     teyl sosunda da…
     Hayatımın her alanında estetik ol-
     masını arzu ederim, ders verirken
     de öyleydi, hem anlattığım konu-
     larda hem giyimimde çok özen-
     liyimdir, güzelliği yaşamak ve ya-
     şatmak isterim. Derse girerken her
     fularıma uygun renkte dosyalarımı
     taşırdım, öğrencilerime dersin
     yanı sıra her an bakımlı olmanın,
     dakik olmanın önemini aktarmaya
     çalışırdım. Paylaşmayı, anlatmayı severim, güzelliği dile getirmek, karşım- sergide, konusuna son derece hâkim sanat yönetmeni Murat Öneş’in di-
     dakine hemen iletmek isterim.               jital olarak kurguladığı, dev ekranlara yansıyan İstanbul manzaralarını sey-
                                  redebiliyordunuz. Bu, ilk aşamada bir Ayvazovski projesi olarak tasarlan-
     Sizi son olarak Mayıs ayında, Deniz Müzesi’nde, danışmanlarından  mıştı aslında. Bir İstanbul âşığıdır Ayvazovski… Abdülmecit, Abdülaziz ve
     biri olduğunuz Pitoresk İstanbul sergisinde, dört tarafımızı kuşatan  II. Abdülhamid olmak üzere üç sultana birden muhteşem İstanbul deniz
     ekranlara yansıtılarak akan Ayvazovski resimleri ve deniz manzara- manzaraları hediye etmiş. Bugün muhteşem bir koleksiyonu var Dolma-
     ları eşliğinde Aşk-ı Derya Ayvazovski’nin Gizli Güncesi adlı kitabınızı  bahçe Sarayı’nda. Bülent Özükan’ın projesi, Ayvazovski’yi daha yakından
     tanıttığınız söyleşinizde izledik. Diğer romanlarınız gibi aşkı tarihsel  tanımak, araştırmak ve Anjelika Akbar’a onun için bir beste yazdırmaktı.
     zeminde anlatan, şiirsel bir roman olmuş, tebrikler. Bu projeden ve  Konuyla ilgili olarak beni çağırdı. Gittiğimde ona, “Tamam, derslerimde
  6  kitaptan söz edebilir misiniz?               anlatırım, bilirim, ama Ayvazovski hakkında Rusya’da benden çok daha
                                  fazla çalışmış uzmanlar var. Benden tam olarak ne istiyorsunuz?” dedim,
     Pitoresk İstanbul, Boyut Yayıncılık’ın başkanı Bülent Özükan tarafından  “Aşk…” dedi, “Bu işe ‘aşk’ katmanızı… Bunu en iyi siz yaparsınız”… İki yıl ça-
     düzenlendi. İstanbul’u betimleyen Batılı ressamların eserlerinin yer aldığı  lıştık, hep beraber sanatçının doğduğu ve öldüğü kent olan, Kırım’daki
                                  Feodosya’ya gittik, Ayvazovski’yi derinden hissettik. Sonunda ortaya İn-
                                  gilizce ve Türkçe yazılmış Aşk-ı Derya Ayvazovski’nin Gizli Güncesi çıktı.
                                  Öyle sahici bir kurgu oldu ki, romanın yanı sıra Rusça el yazısıyla yazılmış
                                  bir günce de ekledik. Tabii ressamın tabloları da var bu kitapta. Anjelika
                                  Akbar müzikle, ben edebiyatla ressamı ve dönemini yansıtmaya çalıştık.


                                  Son dönemde Bernardo için tasarımlar da yaptınız…
                                  Teyzem Nurhan Atasoy’un da danışmanlığında, Osmanlı motiflerinden
                                  esinlenerek, ama bunları tamamen bugünün ışığında yorumlayıp değer-
                                  lendirerek çay takımını ve kahve fincanlarını tasarladım. Yeni yıla girme-
                                  den önce lansmanını yaptık, kahve fincanları tükendi bile…

                                  Tasarımı sürdürecek misiniz?

                                      Evet… Mimarlık eğitimi almak tasarımda çok işime yaradı. As-
                                       lında sanat tarihine de bakışımda da bu eğitimin etkisi vardır.
                                       Öte yandan sanat tarihi bilgisi de tasarımın ayrılmaz bir parça-
                                       sı. Tasarım da roman gibi bir kurgu. Sonuçta mimarlık, roman-
                                       cılık, sanat tarihçiliği ve tasarım aslında birbirini tamamlayan
                                       süreçler… Özellikle mücevher tasarlamak istiyorum. Biliyorsu-
                                       nuz, yaklaşık 17 yıllık bir emeğin sonucu olarak Osmanlı Saray
                                       Mücevheri kitabını yazdım. Farklı bir bakış açısıyla, tarihe mü-
                                       cevher aracılığıyla bakmak istedim. Zaten kitabın alt başlığı,
                                       Mücevher Üzerinden Tarihi Okumak. Bu en ışıltılı dünyanın
                                       arkasında neler var? Kim, hangi tarihte takmış bu parçaları?
                                       Kimler yapmış? Taşları nereden gelmiş? Simgesel anlamları
                                       neler? Çok şey öğrendim bu konuda, mücevhere zaten düş-
                                       künüm çocukluğumdan bu yana. Her romanımda mücevher
                                       vardır, İstanbul Yıldızı mesela nadide bir mavi elmasın etrafın-
                                       da yazılmıştır. Bu konuda aldığım teklifleri değerlendiriyorum.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13