Page 7 - EQ 71.Sayısı
P. 7

5 SÖYLEŞİ


     le sanat tarihine yöneldim, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi kürsüsünde  rum. İnsan bildiği konuda daha iyi yazıyor, yine de mesleki deformasyona
     Batı’dan Osmanlı’ya, çağdaş resimden minyatüre… farklı alanlarda çalıştım,  düşmemeye çalışıyorum. Arka planda tarih akıyor, olması gerekiyor, ama
     ders verdim. 26 yıl çalıştıktan sonra üniversiteden emekli oldum, sanat  akademik bir dilden, öğretmeye çalışmaktan uzak kalıyorum. Amacım
     tarihi konusunda halen yazmaya, eser vermeye devam ediyorum. Özel- okurun kendisini tam da romanın geçtiği zamanda hissetmesini sağlamak.
     likle tarihten esinlenerek, tarihin satır aralarını okuyarak ve hayal gücümü  Okurlarımdan bunu başardığıma dair yorumlar aldıkça mutlu oluyorum.
     kullanıp bu dönemlerde geçen hikâyeler kurgulayarak romanlar yazıyo- Büyükada’da yazılmaz da ne yapılır? Gül başlıklı araştırma kitabını, İstanbul
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12