Page 8 - EQ 70.Sayısı
P. 8

Başkanlığınız döneminde geçmiş dönemden farklı bir vizyonu-
                                  nuz var mı? Halen üzerinde çalıştığınız konular neler?

                                  Gündemimizdeki en önemli konulardan biri Üsküdar Meydan Proje-
                                  si… Belediye hizmet binamızı Çavuşdere’ye taşımak için son aşamaya
                                  geldik. Yeşillikler içinde, yemyeşil bir bina ile hizmet vereceğiz. En bü-
                                  yük ve en güzel belediye binası olacağı konusunda iddialıyız! 100.000
                                  metrekarelik bir alan içinde; 110 milyon TL’lik maliyetle gerçekleş-
                                  tiriliyor. Oluşturacağımız yaşam alanı içerisinde neler yok ki: Meclis
                                  salonu, kongre merkezi, nikah sarayı ve sosyal tesis, şehir müzesi, spor
                                  salonu, yüzme havuzları, çok amaçlı toplantı salonları, kreş, ilçe mer-
                                  kezimizde büyük sorun olan park sıkıntısını çözecek olan 1200 araçlık
                                  otopark…

                                  İki ayrı meydan kazanmış olacağız, Çavuşdere’de de, Üsküdar Mey-
                                  danı’nda da otoparklar aşağıda olacak. Üsküdar’da, yukarıda benzer-
                                  siz seyir terasları oluşacak. Çevredeki yapılar temizlenecek, külliyeler
                                  mücevher gibi ortaya çıkacak, sahaflar olacak, büyük bir heyecan
                                  duyuyorum bu projeden. En kolay ulaşılabilen, en iyi yaşanabilen bir
                                  meydan…
      Gündemimizdeki en önemli konulardan
      biri Üsküdar Meydan Projesi… Belediye          İkinci büyük proje ise kentsel dönüşüm. TOKİ ile Nato Yolu üzerinde
     hizmet binamızı Çavuşdere’ye taşımak için         181 konutluk bir projemiz var. Akıllı, yeşil ve estetik konutlar… Üskü-
                                  dar’ın ruhuna uygun. Burada da iddialıyız. Öyle ki nasıl bir Safranbolu
      son aşamaya geldik. Yeşillikler içinde,         Evleri, Amasya Evleri varsa, Üsküdar Evleri olacak.
      yemyeşil bir bina ile hizmet vereceğiz.         Gençler ve eğitim konusunda da farklı projeleri hayata geçirmiş
       En büyük ve en güzel belediye binası          durumdasınız… Enderun, Üsküdar Akademisi, özel yetenekli
  6       olacağı konusunda iddialıyız!           çocukları teşvik eden, üniversiteyle işbirliği içinde başlattığınız
                                  çok çeşitli projeler…
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13