Page 6 - EQ 70.Sayısı
P. 6

Fetih Rüyasını Gören Şehir
                     ÜSKÜDAR  4          Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile; zengin tarihiyle, yolların ve insanların kavuştuğu
              konumuyla benzersiz bir ilçe olan Üsküdar’ın mazisi ve geleceği hakkında sohbet ettik.
            Belediyenin vizyonunu, hedeflerini ve projelerini konuştuk… Türkmen, Türkiye’nin ilk yeşil konut
             sertifikası ÇEDBİK’i almış olan ve Üsküdar’da konumlanan Antteras projesinin, Üsküdar’daki
                     kentsel dönüşüm için örnek oluşturacağını düşünüyor.     Sayın Hilmi Türkmen, Üsküdar hangi açılardan diğer İstanbul ilçe- madan önce de sosyal sorumluluk alanında sivil toplum örgütleri için
     lerinden farklı? Üsküdarlı olmak ne demek?         çalışmalarım oldu. Klasik Türk Sanatları Vakfı kurucu üyelerindendim.
                                  Siyasete aktif olarak Üsküdar’da başladım, 1992’de Refah Partisi Gençlik
     Üsküdar’ın farklı konumunu, Üsküdarlı olmayı anlatmak çok zor, yaşa- Üsküdar Kolları’na katıldım, ardından Fazilet Partisi İlçe Yönetim Kurulu
     mak lazım. Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirinde söylediği gibi “Fetih Rüyası”nı  Üyeliği yaptım. 2001’de, kuruluş sürecinde, AK Parti’ye geçtim, yine Üs-
     gören şehirdir burası. İstanbul’a 1453’te gelinmişse, Üsküdar’a yüz yıl  küdar’da... 2004 yerel seçimleriyle de Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İBB
     öncesinden yerleşilmiştir. Kâbe toprağıdır burası. 1914’e dek buradan,  Meclis Üyeliği görevlerini üstlendim. 2014 yerel seçimlerinden sonra da
     Ayrılık Çeşmesi’nden hareket ederdi hacılar. Manevi haz alırsınız bu il- Üsküdar Belediye Başkanı olarak hizmet veriyorum.
     çede olmaktan... Bakın, 2008’de Örnek, Fetih ve Esatpaşa bu ilçeden
     ayrıldı, Ataşehir’e geçtiler. Bu üç mahalle hâlâ Üsküdar’da kalmak istiyor,  Bunca tecrübeden sonra, edindiğiniz bilgiler ışığında Üsküdar’ın
     sakinleri “Ben Üsküdarlıyım” demeyi tercih ediyor, vazgeçemediler. Ben  en büyük olanağı ve en büyük sorunu nedir?
     size anlatamam bu duyguları… Bir kere, olağanüstü bir konumdayız, Bo-
     ğaz Köprüsü, Marmara Denizi, Kız Kulesi… Öte yandan, Üsküdar’a adım  Üsküdar’ın en büyük olanağı konumu elbette. En büyük sorunu da bu
     atar atmaz yaşadığım o manevi haz. Farklı bir kutsallığı yaşarsınız, sabrı  eşsiz konumundan doğuyor; ulaşım. Zaten biliyorsunuz, İstanbul’un en
     hissedersiniz; camiler, külliyeler… Kadim bir medeniyetin yeri Üsküdar.  büyük sorunu ulaşım… Şimdi öyle bir noktadasınız ki Üsküdar yalnızca
     Üstelik, biliyorsunuz “valideler şehri”. Ezan bir başka okunur burada,  sakinlerini ağırlamıyor, 550.000 kişilik nüfus, ama günlük hareketli nü-
     ramazan ayları bir başka yaşanır… Bir insana verilecek en güzel hediye,  fus 1,5-2 milyona ulaşıyor. İstanbul’un hareketli nüfusu da 28 milyon…
     Üsküdarlı olmaktır. İstanbul deyince Üsküdar ve tarihi yarımada gelir  Biz konumumuzla “parlayan yıldız”ız. Her yerden, karadan ve denizden,
     akla, İstanbul en çok da Üsküdar’dır…           raylı sistemlerden Üsküdar’a ulaşabiliyorsunuz. Köprünün Asya yaka-
                                  sının çıkışı bu ilçede, Marmaray’ın merkezi burası, Ayrılık Çeşmesi’ne
     Üsküdar’a uzun zamandır hizmet ediyorsunuz. Üsküdar’a ne za- gidince Kartal metrosundasınız. Ümraniye-Çekmeköy metrosu da açılı-
     man yerleştiniz, siyasete nasıl girdiniz?         yor yakında. Bir de aralık ayında tüp geçit olacak… Asrın projesi Marma-
                                  ray ve asrın mührü Çamlıca Camii oldu bu kadim semte.
     Trabzon’da doğdum, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nden sonra İstanbul
     Hukuk Fakültesi’nde okumak için 1990’lı yıllarda Üsküdar ilçesinde kal- Kavuşma, kucaklaşma ve tahammül şehri burası. Hoşgörünün merke-
     dım. Ailemin Üsküdar’da bulunan evinde yaşadım, çalışmaya da burada  zi... Sinagoglar burada, kiliseler, camiler… Kuzguncuk’ta üç dinin mabedi
     başladım. Üsküdar Meydanı’nda avukatlık büromu açtım. Siyasete atıl- yan yana biliyorsunuz.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11