Page 18 - EQ 70.Sayısı
P. 18

Türkiye’nin İlk Çevre Sertifikası


  16
     Antteras’a!
     Türkiye’de ve dünyada inşa edilmiş ve edilmekte olan birçok Ant Yapı binası yeşil sertifikalı. Pilot proje olarak seçilen Antteras,
     Türkiye’de ilk kez verilen ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Konut Sertifikası’nı alarak bu zincire çok önemli bir halka
     daha ekledi. Antteras Residence, Anthill Residence ve Antplato için sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık aldığımız
     TURKECO firmasının kurucusu Duygu Erten ile bu sertifika ve diğer yeşil bina değerlendirme sistemleri hakkında sohbet ettik.
     FOTOĞRAFLAR: MERT KİBAR
                         Çevre konusunda duyarlılığınız nasıl  Antteras’a sertifikayı veren ÇEDBİK’in
                         başladı? Sizi tanıyabilir miyiz?   kurucularındansınız. Bu dernekten söz
                                           edebilir misiniz?
                         Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
                         Bölümü’nü bitirip inşaat ve çevre alanında  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türki-
                         ABD’de bursla yüksek lisans ve doktoramı  ye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler
                         tamamladım. Üniversite yıllarında hocam  ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla
                         olan rahmetli Prof. Criton Curi çevre ko- kuruldu. 2007 yılında yolum Nihat Gökyiğit
                         nusunun önemini 1980’lerde anlamamıza  ile kesişti. ABD’de üyesi olduğum Yeşil Bina
                         yardımcı oldu. Üniversite yıllarından aldı- Konseyi’ni Türkiye’de kurmaya karar verdik.
                         ğım bilinci profesyonel hayatıma taşıdım.  25 kurucu üyeyle çıktığımız yolda bugün
                         Amerika’da 2000’li yılların başında sürdürü- 150’den fazla üyemiz tarafından desteklen-
                         lebilir kalkınma konusunun yaygınlaşmasıyla  mekteyiz. Halen Çevre Dostu Yeşil Binalar
                         çalıştığım AECOM şirketinde yeşil projelerle  Derneği Başkan Yardımcısıyım.
                         ilgilenmeye başladım. En son yürüttüğüm
                         proje AUDUBON CENTER, LEED PLATIN  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ekolojik
                         sertifikası alınca 17 yıl çalıştığım ABD’yi bıra- sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir
                         kıp Türkiye’ye döndüm. İstanbul’da Clinton  yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş
                         Vakfı Direktörü olarak çalıştım. O dönemde  bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı
                         vakıf olarak kamu binalarının enerji verimli  yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla
                         olması ve belediyelere bu alanda eğitimler  hareket ediyor. Derneğimiz, toplumsal far-
                         vermekle ilgili çalışmalar yaptık.  kındalığı artırmak ve inşaat sektörünü bu il-
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23