Page 9 - EQ 68.Sayısı
P. 9

Kemer Golf Resort, İstanbul


                         Haydar Aliyev Airport, Bakü

                                                                7
                                                          Babaji, Londra


                                                  “ANTpLATO
                                                pROjESİNİ, YAŞAM
                                                ŞEKİLLERİMİZDEKİ
                                              DEğİŞİMLERİ YANSITAN
                                               VE GEREKLİ İŞLEVLERİ        SÖYLEŞİ
                                              İçİNDE BARINDIRMASI
                                                BAKIMINDAN YENİ
                                                                 XXXXXXXXXX
                                                İHTİYAçLARIMIZIN
                                               KARŞILIğINI VEREN
                                                BİR pROjE OLARAK
                                              DEğERLENDİRİYORUZ.”

                                    Antplato Exelounge, İstanbul     Ant Yapı ile başka işbirlikleri söz konusu olacak mı? Tasarımcı olarak  Dubai, Nijerya ve Bahreyn’de de projeler gerçekleştiriyoruz. Eş zamanlı
     Ant Yapı’nın inşa etmiş olduğu yapılar hakkındaki düşünceleriniz…  olarak İstanbul’da da iki yeni restoran ve bir ofis projesini tamamlamak
     Ant Yapı projelerini mimari ve iç mimari estetik ve aynı zamanda inşaat  üzereyiz. Hatta bu projelerin ikisi tamamlandı bile.
     kalitesi bakımından bu yapıların kullanıcılarına verdikleri önemi çok net
     okuyabildiğimiz projeler olarak görüyoruz. Başka işbirlikleri olacak mı? Bu  Daha uzun vadedeki vizyonunuz nedir?
     sorunun cevabı sizde. Biz her zaman Ant Yapı ile birlikte çalışmaya hazırız.  Uluslararası projelerin artmasıyla birlikte, bugüne kadar olan tüm bi-
                                  rikimlerimizi başka coğrafyalara yaymak eğilimimiz çok daha önem
     Üzerinde çalıştığınız son projeler hangileri? Yakın gelecek için  kazandı bizim için. Bu doğrultuda yurt dışında bir ofis açmak üzere
     planladığınız proje ve ürünler hangileri?         harekete geçtik.
     Heydar Aliyev Uluslararası Havalimanı ve geçtiğimiz yıl Londra’da
     gerçekleştirdiğimiz üç restoran projesinin ardından yurtdışı projelere  Cevaplar ve bunca iyi işler yaparak Türk tasarımına yaptığınız
     ağırlık vermiş durumdayız. Şu anda Hong Kong’ta bir otel ve Malta’da  önemli katkılar için teşekkür ederiz…
     bir long-term residence projeleri üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda  Biz teşekkür ederiz.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14