Page 8 - EQ 68.Sayısı
P. 8

nikleri kullanılıyor. Onlarla olan işbirliğimiz neticesinde şu anda tasa-
     rımlarımız dünya genelinde 60’tan fazla noktada satılıyor.

     Seyhan Özdemir ile Sefer Çağlar aynı fikirde olmadığında çıkan
     sorunları nasıl hallediyorlar? Bunca yıldır birlikte çalışırken uyum
     içinde kalmayı nasıl başarıyorsunuz?
     Uyum içinde olmamızın en temel sebebi birbirimizi tamamlıyor olma-
     mız sanırım. Sefer çok detaycıdır, küçük bir detay üzerine uzun uzun
     kafa yorar. Ben ise daha ziyade büyük resme bakıp, daha analitik düşü-
     nürüm. Burada onun iç mimar, benim mimar olmamın da etkisi var. Ne
     kadar zıt düşünüyor olursak olalım, her zaman birbirimizin fikirlerine
     saygı duyuyoruz ve bir noktada ortak yolu buluyoruz.

     Tasarım sürecinin farklı zorlukları var, sizi en çok zorlayan han-
     gi aşamalar oluyor? En büyük zorluklarla karşılaştığınız projeler
     hangileriydi?
     Hangi sürecin daha zor olduğu projeden projeye değişiyor aslında. Ba-
     zen müşteriyi bir tasarıma ikna etmek, bazen o tasarımı bütçe içinde
     kalarak hayata geçirmek, bazen tasarımınızın uygulama aşamasında
     karşılaştığınız zorluklar... En büyük zorluk demeyelim ama karşılaştı-
     ğımız en keyifli zorluklardan biri, Bakü’de Heydar Aliyev Uluslararası
     Havalimanı projesini hayata geçirirken, geleneksel havalimanı tipoloji-
     sinden uzaklaşarak tamamen farklı bir yolcu deneyimi yaratmak fikrine
     odakladığımız projemizin ikna süreciydi. Bu süreç, sonunda projenin
     en keyifli tarafı oldu, çünkü alışılmışın dışında bir havalimanı deneyimi
     yaratmayı başardık.

     Birlikte gerçekleştirdiğiniz ilk proje ve ilk ürün tasarımınız han-
     gileriydi?
  6  Henüz hâlâ Mimar Sinan’da okurken okulun öğrenci kulüp binasını
     birlikte hayata geçirdik. Zaten tasarıma ortak bakış açımızı ve birlikte
     yakaladığımız uyumu okul yıllarında fark edip, ileride beraber çalışma- Duck&Rise, Londra
     ya da o zaman karar vermiştik. Autoban adı altında gerçekleştirdiğimiz
     ilk proje, Ortaköy’deki Sedir Cafe’ydi. Bir Akdeniz evi yaratmaya çalış-
     tığımız bu proje için aradığımız ürünleri piyasada bulamayınca kendi  Mümkün olduğunca sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz ama spor yapmaya
     ürünlerimizi tasarlamaya karar verdik. İlk ürün tasarımlarımızdan biri  ne yazık ki yeterli vakti ayıramıyoruz. En büyük hobimiz, yaptığımız iş.
     olan Lamba, Sedir projesiyle ortaya çıktı. Hemen ardından Spider adlı  Dolayısıyla zamanımızın büyük bölümünü işimize ayırıyor olmaktan
     aydınlatma tasarımımızı hayata geçirdik.          hiç şikâyetçi değiliz. Ancak tabii artık ilk günlerimizden farklı olarak, ai-
                                  lelerimiz var. Ofiste geçirdiğimiz zamanlar dışındaki tüm vaktimizi onla-
     İkinize ayrı ayrı soralım, sizin için farklı bir yeri olan, en çok be- ra ayırmak istiyoruz. Yani artık eve iş götürmemeye özen gösteriyoruz.
     ğendiğiniz tasarımınız, projeniz hangisiydi?
     Bu sorunuza cevabımız ortak. Heydar Aliyev Uluslararası Havalimanı  Ant Yapı için Antplato projesinde gerçekleştirdiğiniz Plato Exe-
     projesi Autoban’ın ilk 11 yılında konaklama, yeme-içme ve mağaza  cutive Lounge ve lobi/resepsiyon alanından söz edebilir misiniz?
     projelerinde edindiği deneyimi çok daha büyük ölçekte ve çok daha  Nasıl bir tasarım? Hangi malzemelerle? Bağlamla ilişkisi?...
     kapsamlı bir şekilde tasarıma yansıtmak fırsatı vermesi bakımından bi- Antplato projesindeki genel yaklaşımımız, Autoban’ın tasarıma genel
     zim için farklı bir yere sahip. Temel bakış açımızın klişeleri kırmak ol- yaklaşımının bir yansıması. Bu tür yapılar içinde yoğun trafiğe daya-
     ması, bu projenin yaklaşımıyla çok örtüşüyor. Ve tabii çok daha büyük  nıklı, kolay eskimeyen, uzun soluklu ve iyi akustiği olan mekânlar ta-
     bir kitleye hitap edebildiğimiz bir proje olması da bizim için projeyi  sarlamaya yöneldiğinizde karşınıza standart ve endüstriyel olasılıklar
     ayrıcalıklı kılıyor. Heydar Aliyev Uluslararası Havalimanı, 2014 yılında  çıkıyor hep. Biz bu standart paketi kabul etmeyip, mimari estetiği her
     Red Dot Tasarım ödülüne layık görüldü. Ama daha önemlisi, yolu bu  döneme hitap edebilecek ve insanlara daha iyi yaşam koşulları sağlaya-
     havalimanından geçen tüm kullanıcılardan çok iyi yorumlar alıyoruz.  cak şekilde yorumlamayı tercih ettik. Doğal malzemeler kullanarak, iç
     Ürün tasarımı olarak, ilk yıllarımızda hayata geçirdiğimiz ve bugün  mekânlara doku katan üç boyutlu katmanlardan bir kabuk oluşturduk.
     kendi içimizde klasik olarak gördüğümüz ürünleri ayrı tutmak kaydıyla,  En üst kattaki Plato Executive Lounge, farklı işlevleri içinde barındıran
     2011 yılında ilk olarak özel bir konut projesi için tasarladığımız ve daha  bir mekân. Değişen ölçeklerde toplantı odaları ve onların fuayesi niteli-
     sonra Created by Autoban portfolyosuna dahil ettiğimiz Cloud Table’ı  ğindeki bir restoran-lounge alanının yanı sıra spor salonu ile de çağdaş
     söyleyebiliriz. Masanın tasarım sürecinde tek bir geometrik formdan  yaşamı yansıtıyor. Günümüzde evler giderek otellere, oteller ise giderek
     yola çıktık ve değişen boyutlardaki elipsleri sistematik bir düzende bir- daha çok evlere benzemeye başladı. Çünkü artık çok daha fazla seyahat
     leştirerek farklı bir strüktür ortaya koyduk. Form, malzeme, fonksiyon ve  ediyor, buna karşılık olarak evlerimizde çok daha az zaman geçiriyoruz.
     sunduğu deneyim bakımından temel yaklaşımımızın bire bir yansıması  En çok zaman geçirdiğimiz yerin ofislerimiz olması, iş yerinde masa
     olan bir tasarım.                     başında çalışmak anlayışını da tamamen değiştiriyor. Ortak kullanıma
                                  açık sosyal alanları çalışma ortamımızın devamı olarak kullanıyoruz.
     Yoğun çalışma temposu içinde özel hayatınıza vakit ayırabiliyor  Antplato projesini, yaşam şekillerimizdeki bu değişimleri yansıtan ve
     musunuz? Sıradan tatil günleriniz, akşamlarınız nasıl geçiyor, ho- gerekli işlevleri içinde barındırması bakımından yeni ihtiyaçlarımızın
     bilerinize var mı, spor yapıyor musunuz?          karşılığını veren bir proje olarak değerlendiriyoruz.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13