Page 7 - EQ 68.Sayısı
P. 7

Cloud Table               Throne Outdoor Chair
                              “DOğAL MALZEMELERİ DOKU VE
                        pOTANSİYELLERİNİ ORTAYA çIKARTAcAK ŞEKİLDE
                         KULLANMAK, FARKLI MALZEME VE DOKULARI
                       KATMANLAR HALİNDE YORUMLAYARAK MEKâNLARA
                         ZENGİNLİK KATMAK VE MİKRO MİMARİ OLARAK
                          ADLANDIRDIğIMIZ MEKâN-İçİNDE-MEKâN
                             YARATMAK, AUTOBAN’IN SÜREKLİ
                             GELİŞTİRDİğİ TASARIM FORMÜLÜ”
                                                                5


                 Union Sofa çizimi
     doku ve potansiyellerini ortaya çıkartacak şekilde kullanmak, farklı mal-                        SÖYLEŞİ
     zeme ve dokuları katmanlar halinde yorumlayarak mekânlara zenginlik
     katmak ve mikro mimari olarak adlandırdığımız mekân-içinde-mekân
     yaratmak, Autoban’ın sürekli geliştirdiği tasarım formülü.

     Yurtiçi ve yurtdışındaki proje ve ürünlerinizle az rastlanabilecek
     bir başarıya imza attınız. Bunun sırrı nedir? Siz bu kadar bilinen
     bir markayı nasıl yaratabildiniz?
     Teşekkür ederiz. Biz aslında hiçbir zaman “başardık” demiyoruz, çünkü
     bunu kabul ettiğiniz anda olduğunuz yerde kalmaya mahkûmsunuz.                   Nest Lounge Chair
     Autoban’ı kurduğumuz günden beri hedefimiz uluslararası çapta tanı-
     nan bir marka yaratmaktı. Bunun ilk adımları olarak ürün tasarımla-
     rımızla yurtdışındaki önemli fuarlarda yer aldık. Ödüllerin markanızın  değer katmak için tasarım yapıyoruz. Bunu sağlamak için uyguladığımız
     görünürlüğünde çok büyük etkisi var. 2004 yılında Wallpaper* dergisi  formüller bile temelinde aynı. Her geçen gün değişen yaşam şekilleri ve
     bizi Dünyanın En İyi 5 Genç Tasarımcısı arasında gösterdi. 2005 yılında,  gelişen teknolojiler doğrultusunda geliştiriyoruz o formülü.
     İngiltere’nin en büyük tasarım fuarı 100% Design’dan En İyi Yeni Tasa-
     rımcı ödülüyle eve döndük. 2006’da MüzedeChanga yine Wallpaper*  Yurtdışında da Autoban ürünleri satılıyor. Ortağınız De La Espada
     tarafından En İyi Restoran seçildi. İlk üç yılda aldığımız bu ödüller bize  ile nasıl bir işbirliği içindesiniz?
     doğru yolda olduğumuzu hissettirdi ve biz de o yolda her geçen gün  De La Espada Portekiz’de üretim tesisleri olan, Londra merkezli bir mo-
     kendimizi daha geliştirerek ve sınırlarımızı zorlayarak devam ettik. Bu- bilya markası. Autoban ürünlerinin Türkiye dışındaki üretim ve distri-
     nun sonucunda yeni ödüller geldi.             bütörlüğünü yapıyor. 2007 yılında De La Espada ile çalışmaya başladık.
                                  Üretim kalitesi olarak kendimize çok yakın bulduğumuz bir marka. Tür-
     Yola çıktığınızda öngördüklerinizle bugünkü bakış açınız örtüşü- kiye’de kendi üretimlerimizi, mümkün olduğunca seri üretimden uzak
     yor mu? Tasarım felsefeniz hangi konularda değişti, nasıl gelişti? durarak ve zanaat tekniklerini kullanarak kendimiz gerçekleştiriyoruz.
     Kesinlikle örtüşüyor. Tasarım felsefemiz hiç değişmedi, yol boyunca  Bu çok önemli bizim için çünkü tasarladığınız ürünün bir kişiliği oluyor
     gelişti ve hâlâ da gelişmeye devam ediyor. İnsanların yaşamlarına artı  o zaman. De La Espada da üretimlerin birçok aşamasında zanaat tek-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12