Page 6 - EQ 68.Sayısı
P. 6

4


      BİR DüNYA TASARIM MARKASI,


                        AUTOBAN

        Az rastlanan bir başarı öyküsüyle karşı karşıyayız… Hepimizin bildiği gibi Autoban dünya çapında ürünleri satılan,
        mimari projeleriyle tanınan ve önemli ödüllere sahip bir tasarım firması. Ant Yapı için de Antplato projesi içinde
             Plato Executive Lounge ve lobi/resepsiyon alanını tasarlayan Autoban’ın kurucu ortakları
                     Seyhan Özdemir ve Sefer Çağlayan ile sohbet ettik.     Autoban’ı hepimiz çok iyi tanıyoruz ve tasarımlarınızda kendine  tasarıma etki edip, yönlendiriyor. Çünkü neticede insanlar için tasarım
     özgü bir kimliği yakalayabiliyoruz. Bu görsel ayırt ediciliği siz ken- yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak; bunu yaparken aynı zaman-
     di sözlerinizle anlatabilir misiniz? Autoban’ı diğer tasarımcılardan  da yaşam kalitelerini ve beklentilerini yükseltmek için çalışıyoruz. Bugün,
     farklı kılan özellikler neler? Tasarıma nasıl yaklaşıyorsunuz? bir önceki yüzyıldan farklı olarak, cam ve beton bloklar içinde daha çok
     Yaklaşımımızın temelinde alışkanlıkları kırarken, güzel eskiyen, zamansız  zaman geçirmeye başladık. Dolayısıyla, bu blokların kullanıcılarına uzun
     tasarımlar ortaya koymak anlayışı var. Yaşam şekillerimiz çok hızlı deği- soluklu yaşam alanları tasarlamak için yola çıkarken bir yandan da onlara
     şiyor ve aslında bu değişim, kullandığımız bilgisayar teknolojileri ya da  nefes alacakları kaçış noktaları yaratmak fikrine yöneliyoruz. Bu noktada
     malzemeyi işleme tekniklerindeki gelişimlerden çok daha yoğun biçimde  ortak kullanıma açık sosyal alanlar ön plana çıkıyor. Doğal malzemeleri
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11