Page 15 - EQ 68.Sayısı
P. 15

Kiralama konusunda bilgi almak isteyenler size nasıl ulaşabilir?
                                  (0-216) 640 57 85-86 numaralı telefonlardan, e-mail yoluyla info@an-
                                  tasya.com.tr adresinden veya Antasya Residence giriş katında bulunan
                                  satış ve kiralama ofisimize gelerek bizlere ulaşılabilir.

                                               Ant yapı kurumsal İletişim koordinatörü

                                       Zeynep UygUr dİyor kİ:


                                    Antasya Residence’ın tamamlanmasıyla birlikte bu projemiz-
                                    de de yine kiralama/ikinci el hizmetlerini Ant Yapı Dostlarına
                                    sunmaya başladık.                   13

     sosyal alanları içindeki spor salonu, sauna, buhar odası, üstü açılıp kapa- Bomonti’deki Anthill Residence’ta da 2010 yılından beri bu
     nabilen yüzme havuzu ile çocuk yüzme havuzu, restoran, toplantı salon- hizmetleri sunmaya, daire sahiplerimize/yatırımcılarımıza yar-
     ları ve avlu bölümündeki peyzaj alanları ve 2016 yılının Haziran ayında  dımcı olmaya devam ediyoruz.
     tamamlanması planlanan hemen yanındaki alışveriş merkeziyle birlikte
     komple bir yaşam merkezi olacak.                O tarihten itibaren bu işi yapan ekibin bir parçası olarak söy-
                                    leyebilirim ki, Ant Yapı’nın müşteri memnuniyetine gösterdiği
     Bir başka açıdan, bir yatırımcı için Antasya residence’ta konut sa- üst düzey özen projelerinin başarılı olmasını sağlamakla kal-
     hibi olmanın avantajları nelerdir?               mıyor, devamını da garanti ediyor.            HABER
     Kısaca Antasya Residence’ta şehrin merkezinde yaşayıp, gerektiğinde
     şehrin karmaşasından uzak bir hayat sizleri bekliyor. Çoğu zaman ara- İşin neticesinde gerekli olabilecek her tür konuyla ilgilenen bir
     banızı garajdan çıkarmaya bile ihtiyaç duymayabilirsiniz… Aynı zamanda  ekip karşısında mutlu olan onlarca hatta yüzlerce daire sahibi-
     Ant Yapı imzası taşıyan diğer tüm projeler gibi yüksek değer artışıyla yatı- ni görmek de tabi kaçınılmaz oluyor.
     rımcıların yüzünü güldürecek kazançlar sağlanacağına eminiz.
                                    Düşünün ki, bir konut sahibi oluyorsunuz… Yatırımcısınız…
     Teslimler tamamlandı mı? Satışlar beklendiği gibi ilerliyor mu? Oldukça yoğun çalışıyorsunuz veya şehir dışında/ yurtdışında
     Satış anlamında beklentilerimiz doğrultusunda bir süreç yaşadık. Yüzde  yaşıyorsunuz… Kiracı bulma, görüşme yapma, kiralama, kont-
     90 civarında satışlarını gerçekleştirdiğimiz projemizde teslimatlar da tam  rat imzalama, teslim etme, süreç boyunca istekleri karşılama
     söz verdiğimiz üzere 30 Ekim itibarı ile başladı, Aralık ayı sonuna ka- vb. gibi daha birçok işle uğraşacak ne vaktim ne de halim yok
     dar her gün yoğun bir şekilde devam ederek, teslimlerin tamamlanması  diyorsunuz… Ama evinizin emin ellerde her ihtiyacının karşı-
     planlanıyor.                          lanmasını istiyorsunuz…

     Kiracı olarak başvuranlar genelde kimler?           Tüm bunları da yine en başından güvenerek bir ev satın aldı-
     Lokasyon itibariyle iş dünyasının yoğun olduğu bir bölgedeyiz, dolayısıy- ğınız firmanın ekibiyle yapabiliyorsunuz.
     la bölgede ciddi anlamda bir beyaz yakalı çalışan potansiyeli var. Ağırlıklı
     olarak ilgilenen ve ilgilenmesini beklediğimiz kitle de bu grup zaten. Ge- İşte bize dair en güzel özet sanırım bu şekilde olabilir…
     nel profillerinin 28-40 yaş aralığında olduğunu düşündüğüm bu grubun
     işlerine yakın bir yerde oturma ihtiyaçları olduğunu gözlemliyor ve du-
     yuyoruz. 2+1 dairelerimiz için özellikle bu kategoride yeni evli veya 1-2
     çocuklu çekirdek aile diye tanımladığımız müşteri profili ağırlıkta. Bunun
     dışında yakın çevrede bulunan özel üniversitelerde okuyan öğrenci ar- Antasya Residence Satış & Kiralama Ofisi
     kadaşlarımız, home-office kullanıma uygun yapısıyla evden çalışabilen  tel: (0-216) 640 57 85-86
     veya bağımsız çalışıp ofis ihtiyaçlarını prestijli bir yapıda sürdürmek iste- Adres: saray mah. Küçüksu Cad. no: 64A
     yen ticari işletmeler ağırlıklı olarak ilgileniyorlar.    Ümraniye - istanbul
                                   www.antasya.com.tr  info@antasya.com.tr
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20