Page 14 - EQ 68.Sayısı
P. 14

ANTASYA KİRALAMA EKİBİYLE


           YATIRIMcININ İÇİ RAHAT!

      Ant Yapı’nın grup şirketlerinden Ant Site Yönetim Hizmetleri ve Turizm A.Ş bünyesinde Antasya için oluşturulan kiralama ve
               ikinci el satış ofisi ekibinden Müşteri Temsilcisi Cihan Akcan sorularımızı yanıtladı:     Sizi tanıyabilir miyiz?
     1983 İstanbul doğumluyum. İstanbul’da geçen okul
     hayatım Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler
     bölümü mezuniyetiyle son buldu. Piyasa araştırma-
     ları ve spor sektöründe satış alanındaki tecrübelerim
     sonrasında 2011 yılının Ekim ayı itibarı ile Ant Yapı
     ailesine katıldım.

     Bir kiralama ve ikinci el satış ekibinin kurulma
     amacı nedir?
     Ant Yapı’nın en değer verdiği ilkelerden biri seçkin
  12  müşteri portföyünün kazan-kazan ilkesiyle birlikte
     sürdürülebilir ve devamlı olmasıdır. Bu nedenle bi-
     zim için müşteriler değil ‘’ANT YAPI DOSTLARI’’ var-
     dır. Ant Yapı dostları bizi hemen her projede ilgiyle
     takip ederler. İşte bu noktada satış ve kiralama ekibi;
     bu profilin ahengini bozmadan daire sahiplerimizin
     yaptıkları yatırımları satış veya kiralama yoluyla ken-
     dilerine geri kazandırmak ve projemize ortak yaşam
     kurallarına uyumlu yeni sakinler kazandırmak ama-
     cını taşıyor.

     Kiralama ekibi bu amaç için hangi görevleri yü-
     rütüyor? Fraser Place Antasya ıstanbul kısa dö-
     nem kiralamaları konusunda da destek sağlıyor
     musunuz?
     Daire sahiplerimizden aldığımız yetkiyle dairelerin
     tanıtımı, kiracıyla görüşme ve anlaşma, kontratın ye-
     nilenmesi veya sonlandırılması… Kısaca, kontrat aşa-
     masından tahliye sürecine kadar geçen tüm süreci
     yönetmek başlıca görevimiz. Müşterilerimizin talebi
     doğrultusunda kısa dönem kiralamalar tercih edile-
     cekse Fraser Place Antasya Istanbul ekibiyle uyumlu
     bir şekilde gerekli desteği sağlıyor olacağız.

     Antasya residence ve Fraser Place Antasya ıs-
     tanbul’un özellikleri hakkında sizden bilgi ala-
     bilir miyiz? Burada yaşamanın avantajları neler
     olacak?
     Antasya Residence bulunduğu konumun ihtiyaçla-
     rına yönelik nitelikli konut ve ofis ihtiyacına uygun
     olarak tasarlanan bir proje. Sektöründe dünya mar-
     kası olan Frasers Hospitality ile birlikte gerçek bir
     prestij simgesi. Ant Yapı inşaat kalitesinin yanında
     kendi bünyesinde sunduğu profesyonel concierge ve
     resepsiyon hizmetleri, kapalı otopark, açık ve kapalı
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19