Page 12 - EQ 68.Sayısı
P. 12

Basın Toplantısından          ve başka ülkelere açılmanın gururunu
     Yansımalar…              yaşıyoruz” dedi.
                        Rusya’nın en büyük havaalanı olarak 1965’ten bu
     ANT YAPı’NıN 21 Ekim tarihinde Anthill B54’te  yana hizmet veren Domodedovo’ya ait Terminal2
     gercekleşen basın toplantısında, basın  binasının yükleniciliğini üstlenen Ant Yapı’nın
     mensuplarına Ant Yapı’nın yurtiçi ve  Proje Direktörü Güven Dündar, Moskova’nın
     yurtdışındaki işlerinin son durumu hakkında  yaklaşık 34 kilometre güneyinde konumlanan
     bilgi verildi. Toplantıda özellikle grubun yeni  havaalanına yapılacak yeni terminal binasıyla
     başladığı Rusya’nın en büyük havaalanı  Domodedovo’nun yolcu kapasitesinin 50
     Domodedovo Terminal2 projesi ile Londra’da yer  milyonu aşacağını belirtti. Rus Signy ile İngiliz
     alan “super prime” konut projesinden  Pascall+Watson proje gruplarının ortak çalışması
     bahsedildi.              olan terminal binalarının dört etaptan  eden projelerimiz bulunuyor. Beylerbeyi’nde
     Ant Yapı, aralarında Domodedovo Terminal2  oluştuğunu söyleyen Dündar, “İnşaat alanı  konumlanan Antteras’ı Temmuz ayında teslim
     binasının da bulunduğu dört yeni projeyi  230.000 metrekare olan ikinci etabı 500 milyon  ettik, Anadolu yakasının yeni ticari ve merkezi
     Rusya’da hayata geçiriyor ve bir yeni konut  dolarlık yatırım değeriyle, 28 ay içerisinde  bölgesi Ümraniye’deki projemiz Antasya
     projesini Londra’da başlatıyor. Şirketin  tamamlamayı planlıyoruz. Domodedovo  Residence’ı ise bu ayın sonunda teslim ediyoruz.
     Rusya’daki diğer projeleri Bolşevik İş Merkezi  Havaalanı şu an itibarı ile Moskova ve Doğu  2016 yılı sonunda bitirmeyi planladığımız
     Projesi, LIFE-Botanicheskiy Sad Rezidans  Avrupa’nın en yoğun havaalanı olarak dünyada  Halkalı’daki ofis projemiz Antplato’da ise
     Kompleksi ve Chekhov Lüks Kulüp Ev. Bunların  50. sırada yer alıyor. Proje tamamlandığında ise  çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
     2016 yılı sonuna kadar teslim edilmesi  dünya üzerindeki en yoğun tempolu 20  Yurtiçindeki taahhüt işlerimizden İş GYO’nun
     planlanıyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı  havaalanı arasına girmesi öngörülüyor” diye  Kartal’daki karma projesi Manzara Adalar’ı ve
     Mehmet Okay, “Ant Yapı olarak yurtdışında ve  vurguladı.           Ümraniye’deki Türkiye Finans Yatırım Bankası
     yurtiçinde toplam yaklaşık 3 milyar dolar  Ant Yapı’nın yurtdışında, Rusya ve  Genel Müdürlük binasını da hedeflenen
     değerinde, 2 milyon 620 bin metrekare alana  Türkmenistan’da devam eden faaliyetlerini  tarihlerde teslim etmeyi planlıyoruz” dedi. Yakın
     sahip 35 projeye devam ediyoruz. Rusya’daki  başka ülkelerde de genişletmek üzere  zamanda Ümraniye’de yeni bir konut projesine
     yeni projelerimizin her biri bizim için çok  çalışmalarını sürdürdüğünü de açıklayan  imza atacaklarını söyleyen Okay, “100 konut
     değerli ama şirket olarak bugüne kadar hayata  Mehmet Okay, “İlk olarak İngiltere’de, Londra  olarak tasarlanan projenin henüz ön çalışmaları
     geçirdiğimiz konut, ofis, alışveriş merkezi,  şehrinin merkezinde, çok lüks ve butik konut  devam ediyor. Bunun yanında, Çamlıca-
 10   kültür merkezi, spor merkezi, otel gibi  projesinin çalışmalarına başlıyoruz” dedi.  Ünalan’da bulunan arsamız üzerinde hastane
     birbirinden farklı fonksiyonlara ek olarak ilk  Yurtiçindeki projelerle ilgili de bilgi veren Okay,  veya otel projesi hayata geçirmeyi planlıyoruz”
     kez bir havaalanı projesinde yer almanın  “Ant Yapı olarak toplam beş şantiyede devam  diye belirtti.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17