Page 8 - EQ 67.Sayısı
P. 8

Marka ismi soramıyoruz, biliyorsunuz, genel olarak soralım, Tür-
                                  kiye’de üretilen rakı ve şaraplardan genel olarak memnun musu-
                                  nuz? Serbest girişimin işin içine girmesiyle rakıda artan çeşitlilik
                                  artan kaliteyi de beraberinde getirdi mi?

                                  Şaraplarımız inanın ki dünyanın en kaliteli şaraplarıyla yarışacak kaliteye
                                  ulaştılar. Bu ülkede şarap üreten herkese aşırı saygı duyuyorum. Onlarla
                                  gurur duyuyorum. Onlar hakkında yazamadığım için üzülüyorum. Bu-
                                  günkü rakıların kalitesini ise kıskanıyorum. Benim gençliğimdeki ispirto
                                  benzeri rakılarla kıyaslama kabul edilmez. Ne şanssız insanlarmışız ki
                                  uzun yıllar masamıza o kötü rakıları koymak zorunda kalmışız. Şimdi üre-
                                  tilen çok lezzetli rakılarla arayı kapatmak çabasındayım.


                                  Bu kadar yoğun seyahat programı içinde ailenizden sitemler alı-
                                  yor musunuz?

                                  Bu eşim için sürpriz değil. 35 yıl önce evlenirken ne iş yaptığımı biliyordu.
                                  Onun için alışık. Hem giderek evde geçirdiğim saatlerin sayısı artıyor.

                                  Kızınız yeme-içme kültürüyle ilgileniyor mu?

                                  Kızım Ekin, Amerika’da önemli bir üniversitede öğretim üyesi. Ama müt-
     İstanbul’u eski saray mutfağı olarak bir tarafa bırakırsak, yeme-iç-
     me alanında memleket içindeki iller, ilçeler arasında en iyileri  hiş bir aşçı. Boynuz kulağı geçer misali bizi solladı, geçti, gitti. Şimdi haf-
     hangisi?                          tada bir davet edildiği lokantalarda misafir şeflik yapıyor. Türk Mutfağı’nı
                                  tanıtmaya çalışıyor.

     Memleketin dört bir yanında birçok lezzetli yemek saymak mümkündür.
     Ben birinciliği yemek çeşitliliği zenginliği açısından Kastamonu’ya veri- Ufukta yeni kitap veya TV programı var mı? Daha genelleştirirsek,
     rim. Bu kentin yemekleri damak çatlatacak kadar lezzetlidir. Tabii ki Ga- gelecek için projeleriniz?
     ziantep Mutfağı herkesin aklını başından alır. Hamur işine dayalı Orta
     Anadolu mutfağı benim başımın tacıdır. Doğu’nun tandırlarına damak  Proje çok. Hem kitap, hem televizyon için. Ama ne sponsor ne de bu
     dayanmaz. Ayvalık’ın otlu yemekleri Ege’nin birincisidir. Manisa’nın, Öde- projelere talip olan televizyon var. Onun için ben de bir evlilik programı
     miş’in, Akhisar’ın, Tire’nin, Salihli’nin, tüm Trakya’nın köfteleri lezzetleriyle  yapmayı planlıyorum (Şaka)...
     insanı şaşkına çevirir.

     Yurtdışında en düşkün olduğunuz ülke mutfağı hangisi? Daha
     mikro düzeyde bölge-şehir olarak seçtikleriniz?

     İtalya’da Toskana bölgesi en favorilerimin içinde yer alır. Doğa, şarap ve
     lezzet üçlüsü burada insanı sarıp sarmalar. Fransa’da Burgonya bölgesi
     lezzetin kâbesidir. Amerika’da New York, Oregon mutfakları beni heye-
     canladırır. Londra ve Paris’i saymadan olmaz.

     Dünyada ve Türkiye’de hangi aşçıları beğeniyorsunuz? Hangi ye-
     mek yazarlarını ve sizi gezgin-yazar olarak nitelersek, hangi mes-
     lektaşlarınızı?

     Dünyadaki aşçıları sayarken Michelin Yıldızlıları alt alta saymayı anlamsız
     buluyorum. Çok lezzetli yemekler yediğim küçük lokantaların aşçılarını-
     nın adını ise maalesef aklımda tutamadım. Türkiye’de ise son yıllarda çok
     aşçı yetişti. Burların hepsi birbirinden yetenekli, yaratıcı ve işini iyi biliyor.
     Bunları isim isim sıralamak istemiyorum.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13